بررسی مشکلات دوره نوجوانی و جوانی و مسائل خانوادگی

در مقاله ی قبلی به چهارمورد  از انواع مسائل و مشکلات دوره نوجوانی و جوانی پرداختیم ، دراین مقاله به بررسی ادامه ی این موارد وهم چنین بررسی مسائل خانوادگی خواهیم پرداخت .

5 .رشد و نمو غدد داخلی و ترشحات هورمون های جنسی به نوجوان امکان برقراری روابط جنسی می دهد و انگیزه و کشش جنسی نسبت به غیر هم جنس در او ایجاد می گردد و از طرفی نخستین برخورد نوجوان با جنس مخالف اغلب با ترس و پریشانی خاطر همراه است.

تمایل جنسی در دورة بلوغ با خصوصیات اساسی یک غریزه ظاهر می شود، به عبارت دیگر به صورت نیروی محرکی است که ناخودآگاه متوجه جهت معینی می باشد.

در مراجعینی که به مشاوره خانواده در اصفهان مراجعه می کنند مشاهده می شود، جوان تازه بالغ نیاز جدید و مبهم و تمایلات قوی ونامعلومی را احساس می کند که او را ازجلدش خارج می سازد و به سوی جنس مخالف می کشاند. رفتار او کج و معوج می شود و موجب شگفتی اطرفیان و تعجب بیشتر خودش می گردد. جهش های شدید محبت، عقب نشینی های توضیح ناپذیر و حرکات بدون دلیل که او را آشفته می سازد، از خصوصیات این سن هستند، پس کارغریزه جنسی کاملاً زیرزمینی است و جهت یابی آن با کورمالی انجام می گیرد و در افراد محجوب وکم رو نوعی اضطراب و گیجی ایجاد می کند، چنان که گویی نیرویی در آنها تاثیر می نماید و آنها را به سوی مقصدی که به زحمت می بینند سوق میدهد.

گسترش زیاد تمایلات جنسی در دوره بلوغ سبب نیازمندی های بیولوژیک جدیدی می شود، به همین جهت تغییراتی در ارگانیسم ایجاد میکند و رابطة نوجوان را با دنیای خارج و نسبت به فعالیت شدید عصبی آماده می سازد. تحمل تحریکات جنسی شدید و عدم امکان ارضای این تمایلات ، فشارروحی بسیاری را به نوجوانان وارد می سازد (ولاپیک، ترجمة تقی زاده، 1366 .)

نوجوان می خواهد این همه انرژی و نیرویی را که در او به وجود آمده و موجب هیجان او شده است در جایی آزمایش نماید، اما در عین حال نگران عواقب آن نیز می باشد؛ هم چنین تمایلات جنسی خود را می بایست با فرهنگ، آداب و رسوم و مذهب نیز تطبیق دهد، زیرا که جوامع، فرهنگ هاو مذاهب مختلف برداشت های گوناگونی از مسائل جنسی دارند و ممکن است نوجوان هنوز آمادگی این تطبیق را نداشته باشد، بخصوص اگر بلوغ زودرس هم وجود داشته باشد.

او بیداری و رشدتمایلات جنسی را دارد، ولی هدف ندارد. جوانان و نوجوانان را بدون راهنمایی جدی و موثر یا آموزش برای کنترل، تسلط و موفقیت در توانایی های جنسی، در مورد مسائل جنسی شان نگران وبیمناک کند، علاقه به رفتارهای جنسی در میان نوجوانان با شدت و ضعف بروز می کند و اختلاف میان کشش ها و تمایلات جنسی آنان به صورت های مختلف از جمله مقاربت جنسی، استمنا و همجنس بازی بروز می کند. تضاد و عوض شدن انتظارات نسبت به رفتار متناسب جنسی و فشارهای ناشی از بحرانها، هر یک به سهم خود به وجود آورندة مشکلاتی برای ایفای نقش درست در روابط جنسی نوجوانان بوده است (آدامز ، 1973 .)

6 .نقایص بدنی، آسیب های روانی و همچنین ناکامی ها و موانعی که در برابر آرزوها و خواسته های نوجوان و جوان به وجود می آید نیز احساس نگرانی در وی ایجاد می کند. ضمناً وقتی نوجوان یاجوان با موقعیت های جدید و مسائل تازه ای روبرو می شود و به علت عدم آشنایی و عدم آمادگی درچگونگی برخورد با آنها از حل آن مسائل عاجز می شود، گاهی در خود احساس بی کفایتی وحقارت می نماید که خود باعث اضطراب وی می گردد.

7 .اوضاع و احوال اقتصادی اجتماعی و بی ثباتی جامعه، جنگ، بیکاری، کمبود امکانات تفریح وسرگرمی نیز از عوامل مشکل زا خواهند بود.

8 .نقایص تربیتی و آموزش در دورن خانواده، درگیری ها و نزاع های پدر و مادر با یکدیگر و یا بافرزندان، محرومیت های شدید مالی، کنترل بیش از حد والدین و مراقبت های افراطی و یابرعکس آزاد گذاشتن بیش از حد و رها کردن نوجوان به حال خود نیز مسائل و مشکلاتی رابرای وی ایجاد خواهد کرد.

به طور کلی عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی از جمله مهم ترین عواملی هستند که درشکل گیری و تداوم مسایل و مشکلات دوران نوجوانی نقش به سزایی دارا هستند. که در بخش های بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.

مسائل خانوادگی

خانواده یکی از قوی ترین عوامل سازنده ی شخصیت اجتماعی نوجوان و جوان است. والدینی که از رفتار ناپسند و زشت جوانان خود در خارج از منزل ناراحت و شرمنده می شوند باید بدانند که عمل نوجوانان در خارج از خانواده، عکس العمل سخت گیری هایی است که در خانواده نسبت به آنها اعمال می گردد. چون به تجربه ثابت شده است نوجوانانی که در منزل با انضباط بوده، رعایت ادب و احترام و همکاری را می نماید در خارج هم همین رفتار را شاید قدری بیشتر خواهند داشت، زیراملاحظاتی را که در خارج دارند و می خواهند محبوب اجتماع واقع گردند، در خانه ندارند و برعکس نوجوانانی که در منزل لوس و بی انظباط تربیت شده اند، مسلماً در اجتماع هم بی انضباط ومطرود هستند (خسروپور، 1353 .)

در جلسات مشاوره نوجوان در اصفهان ما ذکر می کنیم ، باید توجه داشت در هر خانواده ای که نوجوانی در آن زندگی می کند، تعارضات ودرگیری هایی به وجود خواهد آمد و کمتر خانه ای است که نوجوان بتواند بدون هیچ گونه اختلاف،ناراحتی و درگیری با والدین و یا افراد دیگر خانواده، زندگی را در آن سپری کند، و دلیل آن هم روشن است زیرا که والدین می خواهند از طریق وعده و وعید دادن، تهدید کردن، مقایسه کردن و یاحتی از طریق محبت، نوجوان را کنترل نمایند ولی او می خواهد مستقل و آزاد باشد.

والدینی که از زندگی خود ناراضی هستند ممکن است بیشتر تلاش نمایند تا فرزندان خود را تحت کنترل و نظارت دائمی داشته باشندو حتی زمانی که به آنها آزادی انتخاب می دهند و یا آنها را در اتخاذ تصمیم شان آزاد می گذارند، این اعمال را از روی بی میلی و یا سوظن انجام می دهند و همین سوظن وبدبینی ها موجب می شود که نوجوانان نیز در شناخت دنیای بزرگسالان دچار سوتعبیر شوند، و دررفتارهای روزمره خود نیز تغییراتی به وجود آورند، و حتی در موارد بسیار سطحی از قبیل عادات فردی خود، طرز لباس پوشیدن و یا دیر یا زود خوابیدن دچار تعارض و کشمکش با والدین شوند واین احساس در آنها به وجود آید که والدین به منزله ی رقبا و یا دشمنانی هستند که باید بر آن ها پیروزشد.

محافظت کردن زیاده از حد، طرد کردن و یا بیشتر از حد معینی برای نوجوانان ارزش قائل شدن،شکل هایی از مناسبات والدین و نوجوانان است که به طور جدی استقلال و رسیدن به آزادی را درآنان تحت تاثیر قرار می دهد. نوجوانانی که زیاد تحت نظر والدین قرار می گیرند و به آنها اجازه داده نمی شود که مرتکب اشتباه شوند تا بر اساس اشتباهات تجربیات تازه ای به دست آورند، نخواهندتوانست به آسانی استقلال و آزادی خود را کسب کنند. نوجوانی که به خاطر دفاع از خود، از طرف خانواده اش طرد شود، از نظر عاطفی موجود ضعیفی است که به سختی خواهد توانست به صورت یک فرد بالغ در آید، همچنین یک نوجوان نازک نارنجی که همیشه تحت مراقبت دقیق پدر و مادراست کمتر قادر خواهد بود خود را برای رقابت کردن با همسالان آماده سازد (زبلر و جونز، ترجمةشاپوریان، 1352 ) .

این مبحث ادامه دارد ….

گردآورنده : عارفه نصراصفهانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *