ویژگی های افراد نامناسب برای ازدواج

درمقالات پیشین به بررسی میزان آمادگی لازم برای ازدواج پرداختیم و بررسی موردی دلایل درست ازدواج ودلایل نادرست ازدواج در جلسات مشاوره پیش از ازدواج دراصفهان پرداختیم مقاله نیز در ادامه مقاله ی قبلی به بررسی وشناسایی دیگر ویژگی های افراد نامناسب برای ازدواج می پردازیم .

 

5 افرادی که اختلال جنسی دارند

اختلالات جنسی حوزه ی وسیعی از رفتارها را در برمی گیرد. از آنجا که ارتباط جنسی یکی از حوزه های با اهمیت در زندگی مشترک است ، فردی که دارای اختلال جنسی است برای ازدواج مناسب نیست . در اینجا اختلالات جنسی را در سه گروه به ترتیب زیرمی آوریم :

الف اعتیاد جنسی و فقدان عزت نفس جنسی

علایم و نشانه های زیر را می توان در افرادی که اعتیاد جنسی یا فقدان عزت نفس جنسی دارند، مشاهده کرد:

 • فردی که تشنه فیلم ها و تصاویر مستهجن است.
 • فردی که دایماً استمنا می کند، حتی اگرامکان رابطه جنسی سالم را هم داشته باشد.
 • لاس زدن با دیگران
 • چشم چرانی و خیره شدن به بدن دیگران
 • اظهار نظرهای جنسی به شما درباره بدن دوستان تان، غریبه ها و…
 • اظهار نظرهای جنسی به دوستان شما، غریبه ها و…
 • لمس کردن و تماسهای بدنی بی جا، نامناسب و ناشایست
 • رابطه ی نامشروع

شناسائی این مشکل معمولاً در همان چند دیدار اول امکان پذیر نیست. گذشت زمان و صحبت در مورد تمایلات جنسی ،می تواند به شناسایی این مساله کمک کند .

ضروری است که هرکسی آنچه را که به لحاظ جنسی می پذیرد و آنچه را که در را بطه ی جنسی نمی پذیرد و غیرقابل قبول می داند، برای دیگری تعریف کند ویکی از مسائلی که درجلسات مشاوره طلاق دراصفهان ،ما مشاهده می کنیم ریشه در همین عدم توافق نظرها دارد.

وقتی که با فردی رابطه داریم که اعتیاد جنسی دارد ، یا عزت نفس جنسی اندکی دارد، معمولاً در ابتدای رابطه خود را توجیه می کنیم.

لازم است در این مورد به حس خود و احساسات غریزی خود اعتماد کنیم . اگر رفتارهای فرد مورد نظرتان شما را آزار می دهد،

اجازه ندهید که با منظق تراشی های مختلف شما را توجیه کند و ساکت تان کند اعتیاد جنسی و فقدان عزت نفس جنسی با روان درمانی و یا روانکاری می تواندبر طرف شود.

بنابراین اگر فردی اعتیاد جنسی دارد ، لازم است که برای روان درمانی مراجعه کند .  هنگامی که با فردی رابطه برقرار می کنیم که اعتیاد جنسی دارد معمولاً در برخورد با او اشتباهات زیررا مرتکب میشویم:

 • اعتیاد جنسی را با توانمندی جنسی و تمایل جنسی اشتباه می گیریم.
 • مشکل او باعث می شود که فکر کنیم مشکل از ماست.
 • از برخورد با او اجتناب می کنیم، چرا که نمی خواهیم تنش ایجاد کنیم.
 • خود را بد گمان و حسود تلقی می کنیم و اعتیاد جنسی او و عدم عزت نفس جنسی او را نادیده می گیریم.
 • رفتار او را توجیه می کنیم.
 • فکر می کنیم با گذشت زمان مشکل او حل خواهد شد و رفتارهای خود را کنار خواهد گذاشت.

 

وقتی با کسی که اعتیاد جنسی دارد یا عزت نفس جنسی ندارد رابطه دارید، صمیمیت و امنیت را تجربه نخواهید کرد، بلکه موارد زیررا تجربه خواهید کرد:

 • احساس خواهید کرد که همسرتان به شما خیانت می کند.
 • اعتماد به نفس خود را در رابطه با بدن و تمایلات جنسی خود از دست خواهید داد.
 • احساس می کنید که همسرتان با شما نیست ، بلکه هوش و حواسش جای دیگری است و به فردی دیگرفکرمی کند.
 • احساس می کنید که از شما سو استفاده جنسی می شود.
 • از همسر خود به دلیل این که برای شما ارزش و احترام قایل نیست، عصبانی و منزجر خواهید شد .
 • هرگونه علاقه و جاذبه ی خود را نسبت به روابط جنسی از دست خواهید داد ، چرا که در ذهن خود رابطه ی جنسی را با تحقیر، کنترل شدن واحساس بی کفایتی تداعی خواهید کرد .

ب اختلالات کنشی جنسی

اختلالات عمل جنسی یا اختلالات کنشی جنسی ، شامل چند اختلال می شود که فعالیت جنسی را با مشکل مواجه می سازد.

اختلالات کنشی جنسی شامل موارد زیر می شود:

 • افرادی که میل به فعالیت جنسی ندارند.
 • افرادی که از روابط جنسی نفرت و انزجار دارند.
 • افرادی که تحریک نمی شوند.
 • افرادی که به سرعت ارضا می شوند.
 • افرادی که در زمان ارتباط جنسی درد زیادی دارند.

اختلالات کنشی جنسی نیاز به درمان روانشناختی روانپزشکی دارد. معمولاً این اختلالات با درمان بر طرف می شوند. اما اگر فردی دچار چنین اختلالاتی باشد و حاضر نباشد که برای درمان مراجعه کند، طبیعی است که زندگی مشترک را با مشکل روبرو سازد.

ج انحرافات جنسی

انحرافات جنسی شامل موارد زیرمیشود:

نمایشگری: به میل شدید عود کننده برای نمایش آلت تناسلی به یک بیگانه یا کسی که انتظار چنین اقدامی را از جانب فرد ندارد، اطلاق میشود.

بچه بازی: به میل شدید جنسی یا تحریک جنسی در ارتباط با اطف ال 13 سال به پایین، اطلاق میشود

یادگار خواهی: در یادگار خواهی کانون میل جنسی بر اشیائی نظیر کفش، دستکش و لباس زیراست که ارتباط نزدیک با تن آدمی دارند.

خود آزاری جنسی: اشتغال ذهنی با امیال جنسی و خیالات تحقیر شدن، کتک خوردن، به بند کشیده شدن یا هر نوع رنج تحمیلی از مشخصات این اختلال است .

آزارگری جنسی: اشتغال ذهنی با امیال جنسی و خیالات تحقیر کردن، کتک زدن، به بندکشیدن یا ایجاد هر نوع رنج جسمی یا روان شناختی، برای شریک جنسی یا برای قربانی از مشخصات این اختلالات است.

نظر بازی: به اشتغال ذهنی تکراری با خیالات یا اعمال مربوط به جستجو یا دید زدن کسانی که برهنه هستند، یا در حال تعویض لباس یا فعالیت جنسی هستند، اطلاق میشود.

انحرافات جنسی به نسبت دیگر اختلالات جنسی، مشکلات بسیار بیشتری برای همسران ایجاد می کند. وقتی اعتیاد جنسی و نبود عزت نفس جنسی، مشکلات زیادی را ایجاد می کند؛ کاملاً مشخص است که وجود انحرافات جنسی چه قدر میتواند مشکل سازباشد.

لازم است که چنین افرادی برای درمان مراجعه کنند، اما اگر برای درمان خود اهمیتی قائل نباشند بهترین کار دوری وپرهیزاز چنین افرادی است.

 

6 افرادی که «کودک» مانده اند و «بالغ» آنها شکل نگرفته است.

این افراد از رفتار مسوولانه و سنجیده طفره می روند و شرایطی را فراهم می آورند که همسر آنها برای آنها « نقش والد» را ایفا کند. چند صفت ویژه برای شناسایی این افراد درزیرفهرست می شود :

الف عدم مسوولیت پذیری مالی واقتصادی

این افراد نسبت به بخش اقتصادی زندگی خود بی توجه هستند و در رابطه با آن کوتاهی می کنند، به این دلیل که نمی خواهند بزرگ شوند و مسوولیت زندگی را به دست بگیرند، ما درجلسه های مشاوره  پیش ازازدواج دراصفهان ،تذکرات زیادی درارتباط بااین دسته افراد میدهیم.

نشانه های زیر را میتوان در این افراد مشاهده کرد:

 • افرادی که چک های برگشتی دارند.
 • افرادی که حساب دخل و خرج خود را ندارند .
 • افرادی که مکرراً از دیگران پول قرض می کنند .
 • افرادی که به لحاظ اقتصادی هیچ برنامه ای ندارند و تمام پول خود را خرج خرید اجناس لوکس و غیرضروری می کنند.
 • افرادی که اعتبار مالی مناسبی ندارند.
 • افرادی که هیچ شغلی را برای مدت قابل ملاحظه ای نمی توانند حفظ کنند و مدام بیکار می شوند.
 • افرادی که وقتی قرض می گیرند، به فکرپس دادن پول مردم نیستند.
 • افرادی که وقتی پول دارند ، صبرمی کنند تا تمام شود و بعد به فکر کار و تلاش دوباره می افتند. برخورد فرد با مسایل اقتصادی و مالی یکی از بهترین نشانه های «بلوغ » است. چراکه کودکان نه میتوانند پول بدست آورند و نه میدانند که چگونه خرج کنند.

ب – غیرقابل اعتماد بودن

از یک کودک انتظار نمی رود که به حرف هایش عمل کند و از رسم و رسومات اجتماعی به طور کامل با خبر باشد . کودک برای یاد گرفتن مفهوم «مسوولیت پذیری» احتیاج به زمان دارد. آموختن «وظیفه شناسی» برای کودکان هرگز به سرعت حاصل نمی شود. اما وقتی یک فرد می خواهد ازدواج کند، از او انتظار می رود که مسوولیت پذیر و وظیفه شناس باشد؛ تا بتوانیم به او اعتماد کنیم.

نشانه های افراد غیرقابل اعتماد برای ازدواج

نشانه های زیررا می توان در افراد غیرقابل اعتماد مشاهده کرد :

 • افرادی که قول می دهند و به آن عمل نمی کنند.
 • افراد فراموشکار
 • افراد مسامحه کار که دایماً کارها را به تعویق می اندازند.
 • افرادی که نمی توان روی آنها حساب کرد چرا که در گذشته به دفعات ما را مایوس کرده اند .
 • افراد غیرقابل اتکا وقتی با چنین فردی سر و کار داشته باشیم ، دایماً باید کارهایش را به او یادآوری کنیم، کارهای او را برایش انجام دهیم و مدام به خاطر «ندانم کاری های او» از دیگران عذرخواهی کنیم و کارهای او را توجیه کنیم . در چنین شرایطی نه اعتماد به وجود می آید و نه احترام.

ج عدم هدفمندی و بیانگیزگی

فردی که بالغ او شکل نگرفته است برای زندگی نه هدف خاصی دارد و نه انگیزه ی ویژه ای. او باری به هر جهت زندگی را خواهد گذراند .

نشانه های زیرمی توانند روشن کننده ی مطلب باشند:

 • منتظراست کسی از راه برسد و به او انگیزه بدهد تا اینکه بتواند کاری انجام دهد.
 • هیچ هدف و سمت و سوی خاصی را در زندگی دنبال نمی کند.
 • به سختی برای آینده برنامه ریزی می کند.
 • تصمیم گیری در مورد همه چیزرا به بعد موکول می کند.
 • از روبرو شدن با مشکلات و حل آنها سرباز میزند.
 • همیشه منتظراست تا شانس به او رو کند.

 

7 افرادی که عواطف و احساسات خود را بیان نمی کنند.

افرادی که نمی توانند احساسات خود را بروز دهند، افرادی که عواطف و احساسات را مسخره می کنند و بیان آنها را کاری عبث و بیهوده می دانند، در واقع از هیجانات و احساسات می ترسند. این افراد به راحتی می توانند زندگی مشترک را با مشکل مواجه کنند. یک قسمت عمده ی ازدواج، ارتباط عاطفی است و افرادی که نمی توانندعواطف خود را بروز دهند ، در زندگی مشترک ایجاد اختلال می کنند.

موارد زیر را میتوان در افرادی که عواطف و احساسات خود را بیان نمی کنند، مشاهده کرد:

الف نمی توانند احساسات و عواطف خود را نشان دهند .

چنانچه فردی نتواند احساسات خود را با شما در میان گذارد، رابطه ی با او سطحی و در نهایت مایوس کننده خواهد شد و همواره مجبور خواهید بود تا احساسات او را حدس بزنید. این حق مسلم ماست که از همسر خود انتظار دا شته باشیم که احساسات و عواطف اصلی و بنیادین نظیر شادی، غم، یاس و عشق خود را بروز دهد . چنانچه او این توانمندی را نداشته باشد، زندگی را به مسیر دشواری هدایت خواهد کرد . همه ی ما دارای عواطف و هیجانات هستیم. فقط برخی از افراد از عواطف می ترسند و سعی می کنند آنها رانادیده بگیرند.

ب نمی توانند یا نمی خواهند درباره احساسات خود صحبت کنند.

وقتی همسر ما از احساسات خود گفتگو نمی کند، به این معنی است که رابطه ای وجود ندارد. تنها چیزی که در زندگی با این افراد وجود دارد یک قرارداد زندگی مشترک است، نه یک ارتباط .

این مبحث ادامه دارد …

 

گردآورنده : عارفه نصراصفهانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *