در مقالات پیشین  به بررسی میزان آمادگی لازم برای ازدواج پرداختیم و بررسی موردی دلایل درست ازدواج ودلایل نادرست ازدواج  در جلسات مشاوره پیش از ازدواج دراصفهان پرداختیم، دراین  مقاله نیز در ادامه مقاله ی قبلی به بررسی وشناسایی  آخرین ویژگی های افراد نامناسب برای ازدواج می پردازیم .

افراد نامناسب برای ازدواج :

8 افرادی که از روابط قبلی خود هنوز التیام نیافته اند.

ازدواج با فردی که هنوز از روابط قبلی خود التیام نیافته است، ازدواجی یاس آور و موجب دلشکستگی خواهد بود . افرادی که هنوز از روابط قبلی خود التیام نیافته اند رامی توان با ویژگی های زیر شناخت:

الف هنوز خشم و انزجار شدیدی نسبت به معشوق قبلی خود در دل دارند .

هرچه خشم و عصبانیت بیشتری از گذشته در دل مانده باشد، به همان میزان توانایی فرد برای عشق ورزیدن در روابط فعلی کاهش پیدا می کند.

ب هنوز به خاطرارتباط پیشین خود احساس گناه می کند و خود را مسوول می داند.  چنانچه نامزد شما نسبت به نامزد قبلی خود احساس گناه می کند و تاسف می خورد، آن احساس او حتماً با قابلیت و توانمندی او در ورود به رابطه جدید تداخل می کند.

ج هنوز رنجش خاطر و آزار و اذیتی را که از رابطه ی قبلی دیده است فراموش نکرده و در شوک روحی به سرمی برد.  برخی از افراد وسوسه می شوند که با این افراد ازدواج کنند ، تا آنها را نجات دهند غافل از اینکه التیام این افراد نیاز به زمان و کمک تخصصی دارد . اگر کسی تا به این حد آسیب دیده است، باید به او وقت داد تا خود را به کمک افراد متخصص التیام دهد.

9 افرادی که خانواده ی آزار دهنده دارند و نمیتوانند در مقابل آزار آنهااز همسر خود حمایت کنند.

در ازدواج، ما نه تنها با همسر خود ازدواج می کنیم، بلکه به طور استعاری با خانواده ی او نیز ازدواج می کنیم. خانواده ی همسر میتواند نقش مثبت یا منفی در ازدواج ایفا کند. در جلسه های مشاوره  خانواده درا صفهان مشاهده می کنیم برخی از خانواده ها به طور خیلی جدی در زندگی مداخله می کنند و تاثیر منفی قابل ملاحظه ای میگذارند. تاثیر خانواده ی همسر بستگی به نحوه ی برخورد همسر دارد.

چنانچه همسری رفتار غیرمحبت آمیز و مخرب خانواده ی خود را تحمل نکند و در برابر آنها ایستادگی کند، خطر زیادی رابطه ی همسران را تهدید نمی کند، اما اگر همسر نتواند رفتار مخرب و آزار دهنده ی خویشاوندان خود را کنترل کند، روابط همسران رو به وخامت می گذارد .

خانواده ی آزار دهنده ی همسر ، معمولاً به سرعت قابل شناسایی نیست و معمولاً پس از گذشت زمان قابل ملاحظه و با ارتباط زیاد است که می توان آزار دهنده بودن آنهارا تشخیص داد.

شناسایی افراد نامناسب برای ازدواج

خانواده ی آزار دهنده، حریم ازدواج را به رسمیت نمی شناسد و هیچ حد و مرزی را بین خود و فرزند خود رعایت نمی کند.

در زیر برخی از نشانه ها و رفتارهای این گونه خانواده ها آورده شده است:

الف انرژی، توجه و وقت همسران را برای خود می خواهند. اینگونه خانواده ها می پندارندکه هدف و مقصود از ازدواج این است که عروس یا داماد در خدمت آنها باشند . آنها توقع دارند که عروس یا داماد دایماً آنها را ببیند و برای آنها کارهایی را انجام دهد که وظیفه ی آنها نیست.

ب یکی از شکایاتی که ازسوی زوجین درجلسات مشاوره طلاق در اصفهان میشنویم این است که میگویند خانواده همسر سعی می کنند در زندگی ما دخالت کنند. خانواده ی آزار دهنده بدون اینکه ازآنها درخواستی شود، در مورد همه چیز زندگی همسران اظهار نظر می کنند. از بزرگ کردن فرزندان گرفته تا نوع غذایی که می خورند. آنها معنی عبارت «زندگی خصوصی» رادرک نمی کنند .

ج رابطه ی همسران را به رسمیت نمی شناسند. آنها دایماً عروس یا داماد را به خاطراین که باعث جدایی فرزندشان از آنها شده است، تنبیه می کنند. به عروس یا داماد خوداحترام نمی گذارند، گویی که انگار اصلاً وجود ندارند و یا اینکه افراد پست و مزاحمی هستند. آنها این کار را به روشهای زیرممکن است انجام دهند:

  • کارت های دعوت را خطاب به فرزند خود می نویسند.
  • وقتی تلفن می کنند، بدون اینکه با عروس یا داماد خود صحبت کنند، می خواهند که گوشی را به فرزندشان بدهند.
  • با عروس یا داماد خانواده مثل کلفت یا نوکر رفتار می کنند.
  • در حضور هر دو نفر به گونه ای صحبت می کنند که گویی فقط فرزند آنها حضور دارد.
  • وقتی که فرزند خود را می بینند از او احوالپرسی می کنند و به او احترام می گذارند و به عروس یا داماد توجه نمی کنند.
  • با بچه ها به گونه ای برخورد می کنند که گویی آنها تنها بچه های فرزندشان هستند.
  • فرزند خود را به تنهایی به میهمانی ها، جشن ها و مراسم دعوت می کنند.

افرادی که رفتار آزار دهنده و زیان بخش خانواده ی خود را نسبت به همسرشان تحمل می کنند، کودکانی هستند که هنوز بالغ نشده اند. آنها هنوز به خانواده ی خود وابسته هستند. افرادی که خانواده ی آزار دهنده دارند و نمی توانند آزار خانواده خود را ازهمسرشان دور کنند، برای زندگی مشترک و ازدواج مناسب نیستند.

 

اختلال شخصیت و نامناسب بودن برای ازدواج

بیشتر گزینه های نامناسب برای ازدواج افرادی هستند که اختلال شخصیت دارند یا دارای برخی از ویژگی های اختلال شخصیت هستند. اختلال شخصیت توسط روانشناسان و روانپزشکان تشخیص داده می شود. تشخیص اختلال شخصیت کار ساده ای نیست وکاملاً تخصصی است.

اختلال شخصیت، اختلال در شخصیت افراد است و به راحتی درمان نمی شود. معمولاً افرادی که اختلال شخصیت دارند،خود را بیمار نمی دانند اما خود آنها و اطرافیان آنها از این اختلال رنج بسیار می برند. افرادی که اختلال شخصیت دارند در زمره ی نامناسب ترین افراد برای ازدواج هستند و از آنجا که اختلال شخصیت به سرعت قابل شناسایی نیست، لازم است ازمتخصصین کمک گرفته شود.

مشاورین ازدواج، با انجام تست ام ام پی آی یا تست میلون قادر به شناسایی افرادی هستند که اختلال شخصیت دارند یا واجد برخی از ویژگی های اختلال شخصیت هستند . بسیاری از مشاورین از افرادی که خواهان ازدواج با هم هستند، تست شخصیت می گیرند. اما هر تست شخصیتی قدرت تشخیص اختلالات شخصیت را ندارد . بنابراین انجام تستی که بتواند اختلال شخصیت را قبل از ازدواج آشکار کند، یکی از وظایف اصلی مشاورین درجلسات مشاوره پیش از ازدواج دراصفهان است.

در این قسمت برخی از افراد برای ازدواج نامناسب معرفی شدند .

آیا این افراد نباید ازدواج کنند؟ و اگرمی توانند ازدواج کنند بهتراست با چه کسی ازدواج کنند؟ در پاسخ به پرسش اول ما معتقد یم که حق ازدواج از حقوق طبیعی افراد است وبه هیچ وجه نمی توان از افراد سلب کرد . همه ی انسانها حق دارند که ازدواج کنند . اما برخی از آنها برای ازدواج با جمعیت سالم و عمومی جامعه نامناسب هستند . مثلاً فردی که بیماری ایدز دارد برای ازدواج با افرادی که این بیماری را ندارند (اکثریت جامعه )، نامناسب است اما می تواند با فردی که ایدز دارد ، ازدواج کند. افرادی که نامناسب جمعیت عمومی هستند، می توانند مناسب جمعیت های دیگری از جامعه باشند. مهم آن است که فرد مناسب خود را پیدا کنند . در اینجا توصیه ی ما به جمعیت عمومی جامعه این است که از ازدواج با افراد نامناسب بپرهیزند . یک فرد معتاد برای فردی که اعتیاد ندارد، نامناسب است اما شاید برای یک معتاد مناسب باشد. چه لزومی دارد که یک معتاد با فردی که اعتیاد ندارد، ازدواج کند؟ علاوه بر این اگرفردی درخواست ازدو اج با فردی نامناسب را داشته  باشد، درست است که ازدواج ناموفقی شکل خواهد گرفت اما ما باز هم نمی توانیم به خودحق دهیم که از آن ازدواج جلوگیری کنیم . اگرفردی با آگاهی بخواهد با فرد نامناسب ازدواج کند تنها کاری که ما حق داریم انجام دهیم ومی توانیم انجام دهیم، هشدار به او وذکر موارد مشکل زا خواهد بود و بیش از آن نه حق داریم و نه اجازه ی انجام آن را داریم .

اما تنها توصیهای که به طور جدی می توانیم به این دسته از افراد داشته باشیم، این است که بچه دار شدن را تا جایی که ممکن است به تاخیر اندازند تا در صورتی که ازدواج آنها به شکست منجر شد، فرزند آنها تاوان تصمیم آنها را نپردازد.

 

گردآورنده : عارفه نصراصفهانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *