همه چیز درباره دوران عقد: اهمیت، ضرورت ها و کارکردهای دوران عقد

با توجه به نظر متخصصان مشاوره پیش از ازدواج در اصفهان ،دراین مقاله به موضوع عقد ازدواج و تعریف ان، تفاوت های عقد با نامزدی  و ضرورت و کارکردهای دوران عقد می پردازیم.

عقد ازدواج

عقد به معنای بستن، گره بستن، استوار کردن پیمان و عهد بستن است . (فرهنگ معین) زن و مردی که با یکدیگر عقد ازدواج می بندند، قول ازدواج یا وعده ی ازدواج یا به عبارت دیگر (نامزدی) خود را استوار می کنند و با ازدواج کردن با یک دیگرپیوند برقرارمی کنند و برای زندگی باهم عهد می بندند.

تعریف دوران عقد

برخلاف تعریف نامزدی، تعریف عقد از نظر اکثر مردم تعریف مشخص و واحدی است. هرچند برخی از افراد در سال های اخیر دوران عقد را با دوران نامزدی اشتباه گرفته اند. اما از نظراکثرمردم دوران عقد به دورانی گفته می شود که با عقدازدواج اغاز می شود و با شروع زندگی مشترک پایان می یابد.

عقد ازدواج یک پیمان سه گانه است که شامل عقد شرعی، عقد قانونی و عقد اجتماعی می شود. منظور از عقد شرعی همان صیغه ی عقد دائم است که شرع مشخص کرده است و در واقع زن و مرد به نام خدا و با اجازه ی او پیمان می بندند . منظور از عقدقانونی همان ثبت رسمی ازدواج و پذیرش تعهدات قانونی و حقوقی ازدواج است و منظور از عقد اجتماعی، حضور خویشان و دوستان و جمعی از مردم در زمان عقد ازدواج است . حضور جمعی از افراد به عنوان شاهدان جمعی، پیمان زن ومرد را وجهه ی اجتماعی می دهد.  همان طورکه ملاحظه می شود عقد ازدواج یکی از پیمان های بسیار محکم انسانی است، پیمانی دارای سه گونه تعهد، پیمانی که شرع، قانون و عرف را باهم می امیزد تفاوت عقد با نامزدی  دوران عقد با دوران نامزدی به طور عمده در سه مقوله باهم تفاوت دارند که این تفاوتها عبارتند از:

1- تعهد

2- ارتباط جنسی

3- قطعیت

با عقد تعهد همسران با تعهدات قانونی و حقوقی همراه می شود . درصورتی که فردی به تعهد خود وفادار نباشد یا ان را برهم زند از انجا که تعهد قانونی و حقوقی نسبت به همسر خود دارد و کاملا متاهل شناخته می شود، لازم است مطابق با تعهدات قانونی و حقوقی خود نسبت به فسخ پیمان همسری، اقدام نماید.

برخلاف زمان نامزدی که از سوی متخصصان مشاوره پیش ازازدواج دراصفهان توصیه به نبود رابطه ی کامل جنسی می شد در دوران عقد منعی برای ارتباط جنسی وجود ندارد چرا که زوج عقد کرده یک زوج متاهل است.  برخلاف دوران نامزدی که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی امکان جدایی وجود دارد در دوران عقد امکان جدایی همان شرایط امکان طلاق را دارد و فرد برخلاف زمان نامزدی که می توانست به راحتی جدا شود، دیگر امکان این که به راحتی جدا شود را ندارد. فرض عمده درباره ی عقد این است که فردی که تن به عقد ازدواج داده است، در تصمیم خود راسخ بوده است. برخلاف نامزدی که فرض عمده ی ان این است که وعده ی ازدواج (نامزدی) الزامی برای ازدواج ایجاد نمی کند و هیچ کدام از نامزدها نمی تواند دیگری را مجبور به ازدواج کند.

ضرورت ها و کارکردهای دوران عقد

به طور سنتی اکثر افراد ازدواج را یک تصمیم می دانند اما ما معتقدیم که ازدواج یک فرایند است. فرایند، ترجمه ی کلمه ی  process  است که ریشه لاتین ان به معنی  «پیش رفتن» است و تلویحا پیشرفت گام به گام به سوی هدفی را می رساند . (دکترپورافکاری، فرهنگ جامع رواشناسی  روانپزشکی). زمانی که ازدواج را یک فرایند بدانیم رفتارهای ما متفاوت از زمانی خواهد بود که ازدواج را یک تصمیم بدانیم . فردی که ازدواج را یک تصمیم می داند بر خود لازم می داند که در یک مقطع زمانی، تصمیم درستی بگیرد اما فردی که ازدواج را یک فرایند می داند معتقد است که فرایند، او را به تصمیم درست می رساند. بنابراین برخود لازم می داند که فرایند را به درستی طی کند تا تصمیم درست از خلال فرایند و در طول زمان شکل بگیرد . فردی که ازدواج را یک تصمیم می داند بر خود لازم می داند که با هر مقدار اطلاعات، بتواند تصمیم بگیرد . امافردی که ازدواج را یک فرایند می داند بر خود لازم می داند که فرایند را طی کند تا در طول زمان و با طی شدن درست فرایند، تصمیم درست مشخص شود.  اگر نگاه ما به ازدواج، نگاه فرایندی باشد عبور گام به گام از یک سری مراحل را به راحتی می پذیریم . همان گونه که تا به حال در مقالات مربوطه به مبحث  مشاوره پیش ازازدواج دراصفهان بحث کرده ایم ازدواج از مراحل اشنایی، نامزدی و عقد می گذرد. دوران عقد یکی از مراحل فرایند ازدواج است.  همان گونه که نامزدی در ادامه ی اشنایی باعث می شد تا اهداف و کارکردهای اشنایی در عین تداوم، عمیق تر و شفاف تر شود، دوران عقد هم باعث می شود که اهداف  کارکردهای نامزدی در عین تداوم، عمیق تر و شفاف تر شود . بنابراین بسیاری از ضرورت ها و کارکردهای دوران عقد شبیه ضرورت ها و کارکردهای دوران نامزدی است با برخی تفاوت ها که در پی خواهد امد . اگر دوره ی نامزدی باعث عمیق تر شدن اشنایی و امادگی برای ورود به زندگی مشترک و قطعی شدن تصمیم به ازدواج می شد دوران عقدنیز همین اهداف را در سطحی عمیق تر و جدی تر، سبب خواهد شد .

اهمیت، ضرورت ها و کارکردهای دوران عقد

اما دوران عقد سه ضرورت و کارکرد منحصر به خود را علاوه بر موارد یاد شده، دارد .

این سه مورد عبارتند از: الف  امادگی اقتصادی ب  شناخت جنسی و ج  تعامل با خانواده ی همسر. هرکدام ازاین موارد را به طور مختصرتوضیح می دهیم.

الف- امادگی اقتصادی

ایجاد خانواده ی جدید، نیاز به امادگی اقتصادی هردو نفردارد . تهیه مسکن وتهیه لوازم منزل دو وظیفه ی عمده ی اقتصادی همسران است. به طور سنتی در اکثر نقاط ایران، دختر جهیزیه (لوازم منزل) و پسر مسکن را تهیه می کند . البته این سنت در همه جا یکسان نیست و هرفرهنگ وقومیتی اداب و رسوم خاص خود را دارند.  دوران عقد به همسران این فرصت را می دهد تا امادگی اقتصادی لازم برای ایجاد خانواده ی جدید را کسب کنند . البته دوران عقد در عین این که فرصتی برای امادگی اقتصادی است معمولا مشکلاتی را هم به دلیل مسائل اقتصادی به همراه دارد که در ادامه به بحث در این باره خواهیم پرداخت.

ب  شناخت جنسی

ازدواج بدون رابطه ی جنسی معنا ندارد و یکی از مهم ترین عناصر ارتباط همسران، ارتباط جنسی است. در دوره ی اشنایی و نامزدی افراد با محدودیت های زیادی برای شناخت جنسی روبرو هستند . هرچند اغاز شناخت جنسی از همان دوره اشنایی شروع می شود و در دوره ی نامزدی به طور جدی تری پیگیری می شود اما بعد از عقد، همسران برای رابطه جنسی هیچ محدودیت و منعی ندارند . محدودیت های درست زمان نامزدی، امکان شناخت کامل جنسی را از نامزدها می گیرد.  از ان جا که رابطه ی جنسی به طور کامل در دوران عقد رخ می دهد همسران می توانند نسبت به نگرش و رفتار جنسی یکدیگر شناخت قابل توجهی بدست اورند . افرادی که دارای مشکلات و اختلالات کنشی جنسی هستند یا به عبارت دیگر ان هایی که در عمل جنسی دچار مشکل هستند، در این دوره کاملا قابل شناسایی هستند . ان هایی که نگرش مثبتی به عمل جنسی ندارند، ان هایی که تمایل جنسی اندک دارند، ان هایی که بعضا دچار انحرافات جنسی هستند، همه و همه در این دوره به خوبی قابل شناسایی هستند . دوران عقد بهترین زمان برای شناخت جنسی و احیانا درمان جنسی است. اگر درجلسات مشاوره پیش ازازدواج دراصفهان، مشاهده کنیم یکی از همسران یا هردو دچار مشکلات جنسی هستند اولین پیشنهاد ما مراجعه به متخصص درمان جنسی است . درمانگران جنسی روانپزشکان یا روانشناسانی هستند که در حوزه ی درمان جنسی دوره های تخصصی بالاتری را گذرانده اند. درمان جنسی یکی از حوزه های تخصصی علم روانشناسی است. با کمک درمانگر جنسی، همسران به شناخت جنسی کامل تری از یک دیگر می رسند و متوجه می شوند که مشکلات جنسی ان ها تا چه حدی قابل درمان است؟ با توجه به مجموعه ی شناخت جنسی همسران از یک دیگر، در این دوران، همسران می توانند نسبت به ادامه رابطه با یک دیگرتصمیم گیری کنند. رابطه جنسی یکی از مهم ترین روابط همسران است و همان گونه که در مقالات مربوط به  انتخاب همسر ذکر شد، افرادی که اختلال جنسی دارند، مناسب ازدواج نیستند.

ج- تعامل با خانواده همسر

دوران عقد، شروع جدی تعامل با خانواده همسر است . خرید عقد، رفت و امد با خانواده ی همسر، پذیرش خانواده ی همسر، احترام اعضای خانواده به عروس یا داماد و احترام به خانواده ی ان ها، دید و بازدید خانواده ها و…

تعامل با خانواده ی همسر در دوره ی عقد از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که اولین روابط از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در اولین رابطه ها، پایه ها و مبانی نگرش افراد نسبت به هم، شکل می گیرد واز ان جا که در این دوران همسران بیشتربه فکر ارتباط باهم هستند، ممکن است از تعامل با خانواده ی یک دیگر غفلت کنند یا این که به خانواده ی همسرتوجه بیشتری از خود او داشته باشند. هرکدام از این موارد می تواند سراغاز اختلاف و تنش باشد.  بی تجربگی در برخورد با خانواده ی همسر می تواند، عروس یا داماد را با مشکلات بسیاری روبه رو سازد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *