ویژگی های افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند

در مقالات پیشین به بررسی دلایل درست ازدواج و دلایل نادرست ازدواج و ویژگی های افراد نامناسب برای ازدواج در جلسات مشاوره پیش از ازدواج دراصفهان پرداختیم در این مقاله نیز در ادامه مباحث مقالات قبلی به بررسی ویژگی های افرادی که برای ازدواج با یک دیگر مناسب نیستند می پردازیم .

چه افرادی که برای ازدواج با یک دیگر مناسب نیستند؟

افرادی که مناسب ازدواج هستند طبیعتاً برای ازدواج با هرفردی مناسب نیستند . به جز مناسب بودن فرد لازم است تناسب و مناسبت بین فردی نیز در میان باشد تا ازدواج موفقی صورت گیرد. اهم موارد نامناسب بین فردی یا نامناسب بودن دو نفربه قرار زیراست :

1 تفاوت سنی زیاد با یکدیگر

تفاوت سنی زیاد بین زن و شوهرمی تواند برای هر دو نفر مشکلات جدی ایجاد کند. البته معمولاً در اوایل ازدواج این مشکلات چندان زیاد به نظرنمیرسد، اما چنان چه ما در جلسات مشاوره پیش از ازدواج دراصفهان مشاهده می کنیم ،پس ازگذشت چند سال به طور جدی خود را نشان خواهند داد. تفاوت سنی در سنین پایین تر مشکلات بیشتری را ایجاد می کند، تا در سنین بالاتر. مثلاً تفاوت سنی یک مرد 35 ساله با یک دختر 20 ساله مشکلات بیشتری را سبب میشود، تا تفاوت سنی بین یک مرد 55 ساله با یک خانم 40 ساله. تفاوت سنی، زوج اول را بیشتر تحت تاثیرقرار می دهد؛ چرا که پختگی و سطح تجربیات آنها در مقایسه با زوج دوم از شباهت کمتری برخوردار است . یک زن چهل ساله تجربیات مشترک بیشتری با یک مرد پنجاه و پنج ساله دارد، تا یک دختر 20 ساله در مقایسه با یک مرد 35 ساله  . موضوع تفاوت سنی زیاد بین زن و شوهر عواقب بسیاری دارد که لازم است حتماً به آن توجه شود .

برخی از مشکلات احتمالی تفاوت سنی زیاد در زیر آورده شده است:

  • اگر از همسر خود بزرگتر باشید.

الف این امکان وجود دارد که حوصله ی او را نداشته باشید. این امکان وجود دارد که برخی اوقات تحمل خامی ها، بی تجربگی ها و کندی او را درباره ی مسایل زندگی را نداشته باشید. در واقع ممکن است از این که شاهد باشید که او هنوز با مسائلی دست به گریبان است، که شما مدت ها پیش آنها را پشت سر گذاشته اید، خسته شوید.

ب ممکن است برای همسر خود نقش «والد» را بازی کنید. وقتی که تجربه ی بیشتری دارید، تقریباً غیرممکن است که بتوانید از پند و اندرز دادن و نصحیت کردن همسرتان چشم بپوشید. چرا که شما به خاطر سن بیشتر خود ، میدانید که بهترین راه انجام کارهایی که او با آنها دست و پنجه نرم می کند، کدام است. همین باعث میشود که با همسر خودمانند «کودک» برخورد کنید. و در دام ارتباط «والد کودک» بیفتید. این ارتباط باعث خشم و انزجار او نسبت به شما و عصبانیت شما نسبت به او خواهد شد و تاثیر مخربی بر رابطه خواهد گذارد. در ضمن در رابطه ی والد کودک جاذبه ی جنسی بین همسران به سرعت نابود خواهد شد .

ج در رابطه قدرت بیشتری پیدا می کنید و وسوسه می شوید که همسر خود را کنترل کنید. به دلیل بالاتر بودن سن و تجربه های بیشترو احتمالاً موفقیت های مالی بیشتر ، ممکن است همسر خود را کنترل کنید تا دست به کارهای نپخته و حساب نشده نزند.

د ممکن است بخواهید خود را جوانتر از سن واقعی خود نشان دهید. افراد در هر سنی نیازهای خاصی دارند، اما وقتی فردی باهمسری بسیار جوانتر از خودش ازدواج می کند،ممکن است از این که به نیازهای سنی خودش پاسخ دهد، دست بردارد و برای رضایت خاطرهمسرش سعی کند که رفتارهای سنین پایین تررا انجام دهد.

  • اگر از همسر خود جوانتر باشید.

الف این امکان وجود دارد که به او به عنوان یک الگو و آموزگار نگاه کنید . و درمقابل او احساس ضعف و حقارت کنید . وقتی همسرتان به مراتب از شما بزرگتر باشد ،طبیعی است که موفق تر، با تجربه تر و از لحاظ اقتصادی با ثبات تر باشد. این موضوع می تواند فرد را به طور ناخود آگاه تحت تاثیر قرار دهد ، به طوری که احساس کند همسرش از او بهتراست.

ب ممکن است برای همسر خود نقش «کودک» را بازی کنید. وقتی که تجربه ی کمتری دارید و مشاهده می کنید که همسرتان با تجربه تراست، ممکن است به طور ناخود آگاه درمقابل او نقش یک «کودک» را بازی کنید، به نصیحت های او گوش دهید و از او بخواهید که به شما بگوید چه بکنید و چه نکنید .

ج ممکن است بخواهید خود را مسن تراز سن واقعی خود نشان دهید. برای اینکه تفاهم بین خود و همسرتان را بیشتر کنید ، ممکن است رفتارهای مطابق با سن خود را کنار بگذارید و مطابق میل او رفتارهای سنین بالاتررا از خود بروز دهید .

2 تفاوت دینی (مذهبی) با یک دیگر

تفاوت دینی (مذهبی) می تواند یکی از مساله سازترین تفاوت ها باشد . تفاوت دینی در آغاز آشنایی تاثیر چندانی بر رابطه ندارد ، چرا که لزومی ندارد که از دیدگاه های مذهبی یکسانی برخوردار باشیم تا از بیرون رفتن با کسی لذت ببریم . اما متاسفانه وقتی رابطه جدی تر می شود و احساسات افراد نسبت به یکدیگرقدرت می گیرد، مشکلات هم بیشتر می شود. از آنجا که دین و مذهب باورهای بنیادین ما را شکل می دهند، تفاوت در این باورهای بنیادین می تواند برای همسران بسیار مساله ساز شود. این افراد معمولاً در سنت ها و ایام تعطیل تفاوت مذهبی بین خود را به خوبی مشاهده می کنند و از همه مهم تر وقتی صحبت از بزرگ کردن بچه ها باشد ، کافی است از آن ها بپرسیم که دوست دارند بچه هایشان چه دین یا مذهبی داشته باشند. این موضوع یکی از موضوعات مشکل سازی است که برخی زوجین درجلسات مشاوره طلاق دراصفهان ، نزد مشاوره خود مطرح می کنند .

تفاوت های قومیتی در ازدواج

3 تفاوت های اجتماعی، قومی و تحصیلی با یک دیگر

یکی از شرایط تحقق رابطه ی سالم، نقاط مشترکی است که دو نفر باهم دارند : علایق مشترک، عقاید و باورهای مشترک و سوابق و سلایق مشترک . تمامی این ها در تفاهم و راحتی زندگی مشترک و کم بودن تنش سهم بسزایی دارند . این بدین معنی نیست که شما و همسرتان میباید لزوماً در مورد همه چیزتوافق نظرداشته باشید، اما تفاوتهای زیاد وخارج از معمول می تواند تنش زیادی ایجاد کند و رابطه ای که از تفاهم و هماهنگی لازم برخوردار نباشد، عملاً مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت .

تفاوت اجتماعی بیشتر بیانگر تفاوت طبقه اجتماعی و وضعیت اقتصادی است . مولوی این تفاوت را در اشعار خود به خوبی بیان کرده است .

در ایران اقوام و قومیت های زیادی زندگی می کنند. برخی از این قومیت ها با دیگر قومیت ها شباهت بیشتری دارند و با برخی دیگر بسیار تفاوت دارند . هرچه شباهت های دو قوم بیشتر باشد، در ازدواج مشکلات کمتری ایجاد می شود. اما هرچه تفاوت ها بیشتر باشد شاهدمشکلات بیشتری خواهیم بود.

فعالیت:

شما از چه قومیتی هستید؟

کدام یک از اقوام ایرانی با شما شباهت بیشتری دارند؟

کدام یک از اقوام ایرانی با شما تفاوت بیشتری دارند؟

مشکلات احتمالی ناشی از تفاو تهای اجتماعی، قومی و تحصیلی موارد زیراست:

الف ممکن است دریابید که نقاط مشترک کافی ندارید. برخی از همسران از تفاوت ها به سود خود استفاده می کنند. از یکدیگرمی آموزند و خود را باهم هماهنگ می کنند. اماچنان چه این تفاوت ها زیاد باشد، تنها سبب درگیری و احساس بیگانگی خواهد شد .

ب ممکن است دریابید که ارزشهای کاملاً متفاوتی دارید. ارزشهای ما براساس طرزتربیت، فرهنگ قومی، سطح تحصیلات و تجارب زندگی ما شکل گرفته است . چنان چه اینگونه سوابق ما به طرز فاحشی با سوابق همسر آینده ی ما متفاوت باشد، احتمالاً مشاهده خواهیم کرد که از ارزش های کاملاً متفاوتی برخوردار هستیم.

این مبحث ادامه دارد …..

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *