مارس 30, 2020
بررسی مشکلات تحصیلی نوجوانان و راهکار های رفع این مشکلات

بررسی مشکلات تحصیلی نوجوانان و راهکار های رفع این مشکلات

در این مقاله به بررسی انواع مشکلات تحصیلی نوجوانان، تاثیر مشکلات تحصیلی بر زندگی نوجوانان وخانواده ها و راه حل های رفع این مشکلات از دیدگاه […]
مارس 30, 2020
برسی ریشه های آسیب زا و زمینه ساز طلاق عاطفی

برسی ریشه های آسیب زا و زمینه ساز طلاق عاطفی

در این مقاله با توجه به نظریات متخصصان مشاوره طلاق دراصفهان، به بررسی دلایل طلاق عاطفی و ریشه های زمینه ساز اختلاف درزندگی مشترک زوجین، طبق […]
مارس 30, 2020
موضوعات اقتصادی و مدیریت هزینه های دوران عقد، مهریه و جهیزیه

موضوعات اقتصادی و مدیریت هزینه های دوران عقد، مهریه و جهیزیه

موضوعات اقتصادی دوران عقد، جهیزیه، مهریه و مدیریت هزینه های ازدواج ازموضوعاتی هستند که با توجه به راهنمایی های متخصصان مشاوره پیش ازازدواج دراصفهان، دراین مقاله […]
مارس 30, 2020
آشنایی با سبک های گفتگو و مهارت های گفتگو در خانواده

آشنایی با سبک های گفتگو و مهارت های گفتگو در خانواده

در این مقاله با انواع سبک های گفتگو، تاثیر سبک های گفتگو بر صمیمیت در خانواده و مهارت های گفتگو باتوجه به توصیه های متخصصان مشاوره […]
مارس 12, 2020
راه کارهای کاهش مشکلات روحی و روانی در جوانان و نوجوانان

راه کارهای کاهش مشکلات روحی و روانی در جوانان و نوجوانان

در ادامه ی مقالات مربوط به اختلالات روانی نوجوانان و درمان آن ها، در این مقاله به ارائه راهکارهای کاهش مشکلات روحی و روانی نوجوانان، از […]
مارس 12, 2020
راه های ایجاد فضای مثبت در خانواده و ارتباط موثر با کودک

راه های ایجاد فضای مثبت در خانواده و ارتباط موثر با کودک

در این مقاله، به راه های ایجاد فضای مثبت در خانواده برای فرزندان و راه های برقراری ارتباط موثر با کودک با توجه به رهنمودهای متخصصان […]
مارس 12, 2020
بررسی ابعاد آسیب های ناشی از طلاق و تعاریف طلاق عاطفی

بررسی ابعاد آسیب های ناشی از طلاق و تعاریف طلاق عاطفی

تعریف طلاق، ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق، تعاریف طلاق روانی یا عاطفی از دیدگاه های مختلف، از جمله موضوعاتی هستند که از دیدگاه متخصصان […]
مارس 12, 2020
تاثیر گفتگو بر روابط خانوادگی و اصول گفتگوی خوب

اهمیت و تاثیر گفتگو بر روابط خانوادگی و اصول گفتگوی خوب

به دلیل اهمیت و تاثیر گفتگو بر روابط صمیمانه درخانواده در این مقاله به تعریف گفتگو (ارتباط)، توانمندی ها و موانع موجود در گفتگو و اصول […]
مارس 12, 2020
بررسی مسائل و مشکلات زوجین در دوران پیش از عقد و پس از عقد

بررسی مسائل و مشکلات زوجین در دوران پیش از عقد و پس از عقد

در این مقاله به بررسی موضوعات تجربه عقد بدون تجربه نامزدی، تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد ،موضوعات دوران عقد با استفاده از راهنمایی های متخصصان […]