آوریل 15, 2020
اهمیت تهیه ی مسکن و برگزاری جشن ازدواج برای خانواده ها

اهمیت تهیه ی مسکن و برگزاری جشن ازدواج برای خانواده ها

در این مقاله به موضوع تهیه ی مسکن توسط پسر در دوران ازدواج و کارکرد های برگزاری مراسم جشن ازدواج از دیدگاه متخصصان مشاوره پیش از […]
آوریل 15, 2020
بررسی ارزش و ساختار در روابط خانوادگی و مؤلفه های گفتگو

بررسی ارزش و ساختار در روابط خانوادگی و مؤلفه های گفتگو

ارزش ساختار در روابط خانوادگی و مؤلفه های گفتگو، از جمله موضوعاتی هستند که با توجه به راهنمایی های متخصصان مشاوره خانواده در اصفهان، در این […]
آوریل 15, 2020
اهمیت امید و مثبت اندیشی در بهبود شرایط بیماران خاص

اهمیت امید و مثبت اندیشی در بهبود شرایط بیماران خاص

در این مقاله، به افول مثبت اندیشی، مراحل نا امیدی و نقش امید در بهبود شرایط بیماران خاص، از دیدگاه متخصصان مشاوره روانشناختی بیماران خاص در […]
مارس 30, 2020
نحوه ایجاد اعتماد به نفس در کودکان و ارتباط موثر با فرزندان

نحوه ایجاد اعتماد به نفس در کودکان و ارتباط موثر با فرزندان

متخصصان مشاوره کودک در اصفهان، دراین مقاله به شما در ارتباط با ایجاد اعتماد به نفس در کودکان و مهارت های ارتباطی موثر بین والدین و […]
مارس 30, 2020
بررسی مشکلات تحصیلی نوجوانان و راهکار های رفع این مشکلات

بررسی مشکلات تحصیلی نوجوانان و راهکار های رفع این مشکلات

در این مقاله به بررسی انواع مشکلات تحصیلی نوجوانان، تاثیر مشکلات تحصیلی بر زندگی نوجوانان وخانواده ها و راه حل های رفع این مشکلات از دیدگاه […]
مارس 30, 2020
آشنایی با سبک های گفتگو و مهارت های گفتگو در خانواده

آشنایی با سبک های گفتگو و مهارت های گفتگو در خانواده

در این مقاله با انواع سبک های گفتگو، تاثیر سبک های گفتگو بر صمیمیت در خانواده و مهارت های گفتگو باتوجه به توصیه های متخصصان مشاوره […]
مارس 12, 2020
راه کارهای کاهش مشکلات روحی و روانی در جوانان و نوجوانان

راه کارهای کاهش مشکلات روحی و روانی در جوانان و نوجوانان

در ادامه ی مقالات مربوط به اختلالات روانی نوجوانان و درمان آن ها، در این مقاله به ارائه راهکارهای کاهش مشکلات روحی و روانی نوجوانان، از […]
مارس 12, 2020
راه های ایجاد فضای مثبت در خانواده و ارتباط موثر با کودک

راه های ایجاد فضای مثبت در خانواده و ارتباط موثر با کودک

در این مقاله، به راه های ایجاد فضای مثبت در خانواده برای فرزندان و راه های برقراری ارتباط موثر با کودک با توجه به رهنمودهای متخصصان […]
مارس 12, 2020
تاثیر گفتگو بر روابط خانوادگی و اصول گفتگوی خوب

اهمیت و تاثیر گفتگو بر روابط خانوادگی و اصول گفتگوی خوب

به دلیل اهمیت و تاثیر گفتگو بر روابط صمیمانه درخانواده در این مقاله به تعریف گفتگو (ارتباط)، توانمندی ها و موانع موجود در گفتگو و اصول […]