فوریه 10, 2020
بررسی ریشه های عصبي بودن ، ترس واضطراب  و افسردگي درنوجوانان

بررسی ریشه های عصبی بودن ترس و اضطراب و افسردگی در نوجوانان

از اهم اختلالات عام  دوره ی نوجوانی ، عصبی بودن ، ترس و اضطراب و افسردگی است که در این مقاله بانظربه توصیه های متخصصان مشاوره […]
فوریه 10, 2020
بررسی عامل حقارت و کمرویی در نوجوانان و راه حل ها

بررسی عامل حقارت و کمرویی در نوجوانان و راه حل ها

در این مقاله به احساس حقارت یا کهتری، کمرویی، علل و نشانه‌های آن و روش‌ها و توصیه های پیشنهادی متخصصان مشاوره نوجوان دراصفهان، برای رفع کمرویی […]
فوریه 10, 2020
آموزش مهارت ارتباط با دیگران و تاثیر آن بر روابط خانوادگی

آموزش مهارت ارتباط با دیگران و تاثیر آن بر روابط خانوادگی

باتوجه به اهمیت برقراری ارتباط صحیح بادیگران ،به آموزش مهارت‌های اصلی ارتباط با دیگران وانواع آن ،طبق آموزه های متخصصان مشاوره خانواده دراصفهان ،می پردازیم. آیا […]
فوریه 10, 2020

بازی های مناسب کودکان برای تقویت مهارت های ذهنی و بدنی

در این مقاله به بازی های مناسب سن کودکان برای تقویت مهارت های ذهنی و بدنی و بازی درمانی کودکان ۳ تا ۵ سال با توجه […]
فوریه 3, 2020
اهمیت دوران نامزدی پیش از ازدواج، تفاوت نامزدی با آشنایی

اهمیت دوران نامزدی پیش از ازدواج، تفاوت نامزدی با آشنایی

با توجه به اهمیت دوران نامزدی، دراین مقاله قصد داریم طبق توصیه های متخصصان مشاوره پیش از ازدواج در اصفهان، به تعریف نامزدی، بررسی تفاوت نامزدی […]
فوریه 3, 2020
تفکر انتقادی در نوجوانان و راهکارهای تقویت تفکر انتقادی

تفکر انتقادی در نوجوانان و راهکارهای تقویت تفکر انتقادی

از آنجا که استفاده از تفکر نقادانه همیشه از سوی متخصصان مشاوره خانواده دراصفهان توصیه میشود دراین مقاله به توضیح تفکر انتقادی و راهکارهای تقویت تفکر […]
فوریه 3, 2020
علل فرار نوجوانان از منزل و بزهکاری نوجوانان

علل فرار نوجوانان از منزل و بزهکاری نوجوانان

در این مقاله به بررسی علل فرار نوجوانان از منزل، بزهکاری نوجوانان و توصیه های متخصصان مشاوره نوجوان دراصفهان به منظور کاستن از مشکلات اجتماعی نوجوانان، […]
فوریه 3, 2020

بازی های مناسب سن کودکان ۱ تا ۳ سال

دراین مقاله به بازی های مناسب کودکان ۱ تا ۳ سال از نظر متخصصان مشاوره کودک دراصفهان، به منظور افزایش توجه بینایی وشنیداری، افزایش توجه وتمرکزوتقویت […]
فوریه 3, 2020
دلایل مصرف مواد مخدر توسط نوجوان و پیشگیری از آن

دلایل مصرف مواد مخدر توسط نوجوان و پیشگیری از آن

علل روی آوردن نوجوانان به مواد مخدر و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد نوجوانان با توجه به آن چه متخصصان مشاوره نوجوان دراصفهان ذکر کرده اند، دراین مقاله توضیح […]