آوریل 15, 2020
اهمیت تهیه ی مسکن و برگزاری جشن ازدواج برای خانواده ها

اهمیت تهیه ی مسکن و برگزاری جشن ازدواج برای خانواده ها

در این مقاله به موضوع تهیه ی مسکن توسط پسر در دوران ازدواج و کارکرد های برگزاری مراسم جشن ازدواج از دیدگاه متخصصان مشاوره پیش از […]
مارس 30, 2020
موضوعات اقتصادی و مدیریت هزینه های دوران عقد، مهریه و جهیزیه

موضوعات اقتصادی و مدیریت هزینه های دوران عقد، مهریه و جهیزیه

موضوعات اقتصادی دوران عقد، جهیزیه، مهریه و مدیریت هزینه های ازدواج ازموضوعاتی هستند که با توجه به راهنمایی های متخصصان مشاوره پیش ازازدواج دراصفهان، دراین مقاله […]
مارس 12, 2020
بررسی مسائل و مشکلات زوجین در دوران پیش از عقد و پس از عقد

بررسی مسائل و مشکلات زوجین در دوران پیش از عقد و پس از عقد

در این مقاله به بررسی موضوعات تجربه عقد بدون تجربه نامزدی، تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد ،موضوعات دوران عقد با استفاده از راهنمایی های متخصصان […]
مارس 2, 2020
همه چیز درباره دوران عقد: اهمیت، ضرورت ها و کارکردهای دوران عقد

همه چیز درباره دوران عقد: اهمیت، ضرورت ها و کارکردهای دوران عقد

با توجه به نظر متخصصان مشاوره پیش از ازدواج در اصفهان ،دراین مقاله به موضوع عقد ازدواج و تعریف ان، تفاوت های عقد با نامزدی  و […]
فوریه 17, 2020
بررسی علل ترس از دوران نامزدی و طول مناسب نامزدی

بررسی علل ترس از دوران نامزدی و طول مناسب نامزدی

در این مقاله درزمینه ی مباحث پیش ازازدواج، به ریشه یابی علل ترس از دوران نامزدی و طول دوران نامزدی از دیدگاه متخصصان مشاوره پیش ازازدواج […]
فوریه 10, 2020
بررسی تعهد، مرزها، حریم ها و نقش قانون در دوران نامزدی

بررسی تعهد، مرزها، حریم ها و نقش قانون در دوران نامزدی

در این مقاله در ادامه ی مباحث قبلی د رزمینه پیش از ازدواج، طبقبه توصیه های متخصصان مشاوره پیش از ازدواج در اصفهان، به تعهد، مرزها […]
فوریه 3, 2020
اهمیت دوران نامزدی پیش از ازدواج، تفاوت نامزدی با آشنایی

اهمیت دوران نامزدی پیش از ازدواج، تفاوت نامزدی با آشنایی

با توجه به اهمیت دوران نامزدی، دراین مقاله قصد داریم طبق توصیه های متخصصان مشاوره پیش از ازدواج در اصفهان، به تعریف نامزدی، بررسی تفاوت نامزدی […]
ژانویه 23, 2020
بررسی انواع روابط نامناسب برای ازدواج، ویژگی ها و علل آن ها

بررسی انواع روابط نامناسب برای ازدواج ،ویژگی ها و علل آن ها

در مقاله ی قبل به  ۵ مورد از ویژگی های مشاهده شده ی افرادی که برای ازدواج با یک دیگر مناسب نیستند  در جلسات مشاوره پیش […]
ژانویه 9, 2020
بررسی انواع گفت وگو های درونی و مراحل حل مسئله

بررسی انواع گفت وگو های درونی و مراحل حل مسئله

درمقاله ی قبلی به بررسی فرآیند حل مسئله ، خودآگاهی و نقش آن در چگونگی حل مسئله ،پرداختیم ، در این مقاله نیز به بررسی گفت […]