مشاوره ازدواج

بهمن ۳, ۱۳۹۸
تاثیر تفاهم در ازدواج موفق و عوامل پیش بینی کننده در ازدواج موفق

تاثیر تفاهم در ازدواج موفق و عوامل پیش بینی کننده در ازدواج موفق

در مقاله ی قبل  در زمینه ی مشاوره پیش از ازدواج دراصفهان ، علایم هشدار دهنده در ازدواج و ملاک ها و معیارهای ازدواج موفق ، […]
بهمن ۳, ۱۳۹۸
علايم هشدار دهنده در ازدواج و ملاک ها و معيارهاي ازدواج موفق

علایم هشدار دهنده در ازدواج و ملاک ها و معیارهای ازدواج موفق

در مقالات قبل به موارد رابطه ای که در آن می خواهید دیگری را نجات دهید ،  رابطه ای که در آن به همسر آینده ی […]
بهمن ۳, ۱۳۹۸
بررسی انواع روابط نامناسب برای ازدواج، ویژگی ها و علل آن ها

بررسی انواع روابط نامناسب برای ازدواج ،ویژگی ها و علل آن ها

در مقاله ی قبل به  ۵ مورد از ویژگی های مشاهده شده ی افرادی که برای ازدواج با یک دیگر مناسب نیستند  در جلسات مشاوره پیش […]
دی ۱۹, ۱۳۹۸
بررسی انواع گفت وگو های درونی و مراحل حل مسئله

بررسی انواع گفت وگو های درونی و مراحل حل مسئله

درمقاله ی قبلی به بررسی فرآیند حل مسئله ، خودآگاهی و نقش آن در چگونگی حل مسئله ،پرداختیم ، در این مقاله نیز به بررسی گفت […]
دی ۱۹, ۱۳۹۸
 ویژگی افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند

 ویژگی افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند (بخش دوم)

در مقاله ی قبل به موارد تفاوت سنی زیاد با یکدیگر ، تفاوت دینی (مذهبی) با یک دیگر و تفاوت های اجتماعی، قومی و تحصیلی با […]
دی ۱۹, ۱۳۹۸
ویژگی های افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند

ویژگی های افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند

در مقالات پیشین به بررسی دلایل درست ازدواج و دلایل نادرست ازدواج و ویژگی های افراد نامناسب برای ازدواج در جلسات مشاوره پیش از ازدواج دراصفهان […]
دی ۱۱, ۱۳۹۸

بررسی ویژگی های افراد نامناسب برای ازدواج (قسمت چهارم)

در مقالات پیشین  به بررسی میزان آمادگی لازم برای ازدواج پرداختیم و بررسی موردی دلایل درست ازدواج ودلایل نادرست ازدواج  در جلسات مشاوره پیش از ازدواج […]
دی ۱۱, ۱۳۹۸
ویژگی های افراد نامناسب برای ازدواج

بررسی ویژگی های افراد نامناسب برای ازدواج (قسمت سوم)

درمقالات پیشین به بررسی میزان آمادگی لازم برای ازدواج پرداختیم و بررسی موردی دلایل درست ازدواج ودلایل نادرست ازدواج در جلسات مشاوره پیش از ازدواج دراصفهان […]
دی ۱۱, ۱۳۹۸
آموزش عملی مراحل ارادی برخورد در جهت مدیریت خشم

آموزش عملی مراحل ارادی برخورد در جهت مدیریت خشم

در ادامه مقاله ی قبلی که به آموزش باز سازی شناختی ، فرآیند توقف تفکر آشنا شدیم ، دراین مقاله با مراحل پنج گانه ی الگوی […]