در مباحث گذشته  به آموزش افزایش اعتماد به نفس ، شناخت راه های جلوگیری ازخودتخریبی ها  وارائه راهکارهای عملی برای شکوفایی خودباوری پرداختیم . در این مقاله نیز قصد داریم در ادامه مباحث گذشته به آموزش  چگونگی افزایش اعتمادبنفس رفتاری و تقویت اعتماد بنفس احساسی رفتاری بپردازیم .

چگونه اعتماد به نفس رفتاری را درخود بالا ببریم ؟!

١- اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی در عمل کردن

برای مثال اگر یکی از رویا های شما این است که کسب و کاری راه اندازی کنید ، اعتماد به نفس رفتاری آن است که بدانید و باور داشته باشید که برای آن اقدامی صورت دھید ، نه اینکه فقط درباره ی آن حرف بزنید اعتماد به نفس رفتاری به این معناست که به خودتان اعتماد دارید که نقشه و طرحی برای راه اندازی آن تهیه کنید و آموزش ھای لازم را خواھید دید و طبق برنامه زمان بندی شده عمل می کنید .

٢- اعتماد و ایمان به پشتکار خود تا رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی

بعضی از ما شروع کننده خوبی هستند ، اما کار را به پایان نمی برند زیرا می ترسند و جا می زنند یا خسته می شوند و نا منظم عمل می کنند یا خودشان درگیر چند کار مختلف می کنند و نیمه راه متوقف می شوند . اعتماد به نفس رفتاری یعنی برنامه ریزی کرده ، دست به عمل زده ودر راه رسیدن به ھدف خود ، استمرار ، مداومت و پشتکار به خرج دھیم.

٣- اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی خود در  از سر راه برداشتن مانع ھا و مشکل ھا

راه رسیدن به ھر هدفی سرشار از مشکل و مانع است ، اعتماد به نفس رفتاری یعنی اعتماد داشتن کامل به توانایی ما در کنار آمدن و دور زدن مشکل ھنگامی که با مشکل مواجه می شویم گله و شکایت و فرار نمی کنیم یا چند روز بگیریم بخوابیم. اعتماد به نفس رفتاری به این معناست که در ھنگام برخورد با مشکل ھا به خود می گوییم : بسیار خوب ، انتظارش را  هم داشتم . حاال می دانم با آن چه کار کنم ! سپس آستین ھا را بالا می زنیم و از کلیه ی منابع و دانش و توان خوداستفاده می کنیم.

۴- اعتماد و ایمان به اینکه توانایی داریم که در صورت لزوم از دیگران کمک بگیریم

بسیاری از ما ، با لج بازی تمام ، چنین فکر می کنیم که باید به رویاھای مان به تنهایی و بی ھیچ کمک خارجی ، جامه ی عمل پوشانیم و چنانچه تقاضای کمک و ھمراهی کنیم ، موفقیت مان کوچک ترین ارزشی نداشته و به حساب نخواھد آمد . این یکی از بدترین راه های تخریب موفقیت بدست آمده و تضعیف اعتماد به نفس محسوب می شود .

چنانچه دارای یک یا چندین نشانه زیر باشید باید اعتماد به نفس رفتاری خود را تقویت کنید :

  • ١- شروع کردن را به تعویق می اندازید .
  • ٢- بدون آن که تصمیم مشخص و واضحی بگیرید ، خود را  متعهد می کنید یا آنقدر در تصمیم گرفتن مردد ھستید که به محض موفق شدن در تصمیم گیری ، شور و حال ھدفمندی خود را از دست می ھید .
  • ٣- از رویارویی با سختی ھا و مشکل ھای اصلی طفره می روید و دقت خود را روی مسائل و موضوع ھایی که توجه زیادی نمی خواھند تلف می کنید .
  • ۴- در ھنگام بروز سختی ھا نیاز خود ، را به کمک خارجی انکار می کنید و به ھمه می گویید که ھیچ مشکلی ندارید .

راه هایی برای تقویت اعتماد به نفس رفتاری :

  • ١- قدم ھای کوچک ومشخصی را برای رسیدن به رویاھای تان تعریف کنید و برای انجام آن ها مدت زمان خاصی را تعیین کنید .
  • ٢- افراد موفق را بیابید و از آن ھا بیاموزید
  • ٣- از اسامی کسانی که می توانید به ھنگام نیاز از آنان تقاضای حمایت و کمک کنید لیستی تهیه کنید .

چگونه اعتماد به نفس احساسی عاطفی خود را افزایش دھیم؟

١- اعتماد و ایمان داشتن به اینکه احساسات خود را می فهمیم ، درک می کنیم و با آن ھا در تماس ھستیم . یکی از اجزای ضروری اعتماد به نفس احساس عاطفی این است که قادر باشیم احساسات خود را شناسایی کنیم و بفهمیم ھر لحظه چه احساسی داریم . اگر ھویت احساسی و عاطفی مان حتی برای خودمان ناشناخته ومبهم باشد، مشکل ایجاد می شود . اگر حس اعتماد به نفس احساسی – عاطفی داشته باشیم بدون شک خلق و حفظ روابط احساسی – عاطفی و صمیمی سالم بدون وجود اعتماد به نفس احساسی امری مشکل خواھد بود .

٢- اعتماد به اینکه میتوانیم احساسات خود را بیان کنیم و آنچه را که درون مان ھست بیرون بریزیم . اینکه بدانیم چه احساساتی تجربه می کنیم واحساسات مان به شیوه ای مناسب بیان کنیم. چون احساسات ابراز نشده یا سرکوب شده معمولا دیوارھا و مانع ھای روحی تولید می کنند که بر توانایی ما در عشق ورزیدن ویا دریافت کردن عشق ، تاثیر منفی می گذارد .

٣- اعتماد و ایمان داشتن به قابلیت و توانایی در برقراری ارتباطی دوستانه ، محبت آمیز و با معنی با سایر انسان .

۴- اعتماد و ایمان داشتن به اینکه می توانیم عشق ، درک متقابل را در تمامی موقعیت ھای زندگی خود ، به خصوص موقعیت ھای دشوار بیابیم و از آن بهره ببریم .

یکی از رازھای خلق روابط موفق وخلق اعتماد به نفس احساسی – عاطفی ، توانایی پردازش احساسات و عواطف به طوری که بتوانیم دوباره از احساسات منفی مثل خشم ، غم و اندوه ، پشیمانی و احساس گناه و … بگذریم و به عشق و درک متقابل و دوستی برسیم . باید به خودمان اعتماد داشته باشیم که میتوانیم از عهده  ی این کار بر آییم و دیگر خود را قربانی احساسات یا اتفاقات و پیش آمدھای زندگی خویش و اطرافیان تلقی نکنیم و احساس کنیم که از درون به منبعی بی کران از روشنی و عشق و شور زندگی متصل ھستیم .

۵- اعتماد و ایمان داشتن به اینکه چیزھای ارزشمند و فوق العاده ای برای تقدیم کردن به دیگر انسان ھاداریم . شما انسان منحصر به فردی ھستید . ھیچ انسان دیگری را نمی توانید بیابید که کاملا شبیه شما باشد . شناخت خویشتن و آنچه برای تقدیم به جهان و جهانیان دارید ، بخشی از اعتماد به نفس احساسی – عاطفی و اینکه چقدر برای دیگران با ارزش ھستید و الان به شما نیاز دارند .

این مبحث ادامه دارد ….

منبع: کتاب اعتماد به نفس (نوشته ای از دکتر باربارا دی آنجلیس)

گردآورنده : عارفه نصراصفهانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *