با توجه به افزایش دغدغه ها ومشکلات در زندگی خانواده ها ،  داشتن خشم و بروز رفتارهای پرخاشگرانه  نسبت به افراد خانواده ، دوستان و…  نیز افزایش یافته است که در جلسات مشاوره ی خانواده در اصفهان ، شاهد هستیم  که مراجعان بسیاری از خشم کنترل نشده ی اطرافیان خود ، شکایت  دارند .

از این رو این مقاله را که برگرفته از  کتاب کار در زمینه ی مدیریت خشم ، بمنظور استفاده افراد در مدیریت خشم و افراد تحت دوره معالجه سلامتی روان می باشد ، برای شما عزیزان دراین سایت قراردادیم .

این مبحث شامل 12 درس هفتگی جداگانه پیرامون روش مدیریت خشم گروهی ( به صورت فردی نیز امکان پذیر می باشد )به همراه خلاصه ای از مفاهیم اصلی، تمرین هایی به منظور تکمیل تکالیف خانه و فضاهای خالی برای یادداشت در هر بخش می باشد.

مفاهیم و مهارتهای ارائه شده در روش مدیریت خشم به وسیله ی تمرین و دوره و انجام دادن تکالیف آورده شده در این مبحث ، به بهترین شیوه آموخته خواهند شد.

استفاده از این مقالات بعنوان ابزار کمکی در کنار دوره آموزشی 12 هفتگی مدیریت خشم به شما در امر ارتقا دادن مهارت های لازم برای موفقیت در اداره و کنترل خشم، یاری خواهد رساند.

 

 آشنایی با روش مدیریت خشم

در این فصل دید کلی نسبت به روش درمانی کنترل خشم پیدا خواهید کرد.  هدف از تشکیل گروه، قوانین گروه، تعاریف خشم و پرخاشگری، افسانه ها (باورهای نادرست) درباره خشم، خشم بعنوان یه عکس العمل ناشی از عادت، و آشنایی با (خشم سنج) مقیاس خشم بمنظور نظارت بر خشم از مطالب تشکیل دهنده این بخش هستند.

  1. هدف از تشکیل گروه

الف) یادگیری کنترل خشم بطور موثر و کارا

ب) توقف خشونت و یا تهدید خشونت  بر روی افکار و اعمال

ج) گسترش “تسلط بر خود”

د) دریافت پشتیبانی از دیگران

 

  1. قوانین گروه

الف) امنیت گروه: هیچ گونه خشونت و یا تهدیدی نسبت به کارکنان مجموعه و یا سایر اعضای گروه روا نیست. دید شما نسبت به گروه بعنوان مکانی امن برای به اشتراک گذاردن تجارب تان و احساسات تان بدون ترس و واهمه از آسیب فیزیکی، بسیار حائز اهمیت است.

ب) راز نگه داری: اعضای گروه نبایستی درباره آنچه سایر اعضای گروه گفته اند، کلامی به زبان بیاورند. (سرپرست گروه بایستی حدود و قوانین این رازنگه داری را در وضعیت فردی هر شخص ،تعیین نماید.)

ج) تکالیف خانه: تکلیف های مختصر و کوتاه برای خانه، هر هفته ارائه خواهند  شد. انجام این تکالیف مهارت های شما را به منظور بهبود مد یریت خشم ارتقا خواهند داد و بشما رخصت خواهد داد تا بیشترین بهره را از تجربه گروهی حاصل کنید.

د) غیبت و کنسل کردن: درصورتی که امکان حضور در جلسه ای را نداشتید، بایستی سرپرست گروه را از قبل مطلع سازید . به دلیل حجم مطالبی که در هر فصل ارائه می شود، نباید بیش از 3 جلسه از 12 جلسه را از دست بدهید.

در غیر اینصورت با وجود این که امکان حضور در باقی جلسات هفتگی را خواهید داشت اما هیچ گواهی مبنی بر به پایان رساندن دوره، دریافت نخواهید کرد.

ذ) تنفس: سرپرست گروه اختیار این را دارد که در هر زمان ی که خواست اعلام تنفس کند. سرانجام خواهید آموخت که در صورت احساس عدم کنترل  به دلیل زیاد شدن خشم تان، شخصا اعلام تنفس کنید .

 

  1. تعاریف

در دید کلی، خشم احساس و یا حالتی است که در گستره ی رنجش ملایم تا غیض و غضب شدید قرار می گیرد. بسیاری از افراد اغلب خشم و پرخاشگری را با هم اشتباه می گیرند.

پرخاشگری رفتاری است که هدف آن آزار و یا آسیب رساندن به شخص دیگری و یا آسیب به اموال و دارایی ها است. به عبارت دیگرستیزه جویی به مجموعه ای از گرایشات و قضاوت هایی بر می گردد که باعث تحریک رفتار پرخاشگرانه می شود.

 

آیا قبل از آشنایی با این تعاریف، خشم و پرخاشگری را با هم اشتباه میگرفتید؟ لطفا چگونگی آن را توضیح دهید.

 آشنایی با روش های درمانی کنترل خشم، همراه با  راهکارهای عملی

  1. چه هنگام خشم مسئله ساز می شود؟

هنگامی که خشم بسیار شدید و مداوم می شود و یا اینکه بطور نادرست ابراز می گردد، مساله ساز خواهد شد.  احساس خشم به صورت شدید و مداوم بر روی جسم فشار فیزیکی بیش از حدی وارد خواهد کرد.

چند مورد از عصبانیت هایی که ممکن است بطور فیزیکی بر روی شما موثر باشند را نام ببرید:

 

  1. تلافی و پیامد ها

ابراز نادرست خشم بدوا دارای تلافی ظاهری می باشد (از قبیل احساس رها شدن از تحت فشار بودن، احساس کنترل داشتن بر سایرین) .

در بلند مدت این تلافی ها به پیامدهای منفی منتهی خواهد شد. به همین دلیل به آن می گویند پی آمدهای منفی در بلند مدت نسبت به تلافی های ظاهری آنچه در کوتاه مدت بدست می آید، کفه ترازو را به نفع خود، سنگ ین خواهند کرد.

چند مورد از عکس العمل هایی (تلافی) که در هنگام خشم با آن آشنا هستید را نام ببرید.

چند مورد از پیامدهای منفی را که شخصا به دلیل ابراز نادرست خشمت ان با  آنها روبه رو شده اید را ذکر کنید:

  1. افسانه هایی در مورد خشم

افسانه ی اول ) خشم موروثی است: یک مورد بد فهمی یا افسانه درباره خشم و  طریق هایی که افراد آنرا نشان می دهند این است که خشم ارثی است و غیرقابل تغییر. بهر حال شواهد و مدارکی که بر اساس مطالعات به دست آمده مشخص می کند که افراد با یک سری روش های ویژه ی ابراز خشم به دنیا نمی آیند.

همچنین این مطالعات مشخص می نماید که شیوه ابراز خشم رفتاری اکتسابی است و در نتیجه اصلاح شیوه ابراز خشم غیرممکن نیست.

افسانه ی دوم) خشم خودبه خود به پرخاشگر ی می رسد : بر مبنای این باور نادرست تنها راه موثر برای ابراز خشم از طریق پرخاشگری است. به هر روی برای ابراز خشم راه های سازنده و جسورانه ی دیگری نیز وجود دارند ، مدیریت موثر خشم شامل کنترل بالا رفتن میزان خشم به وسیله ی آموزش مهارت های دفاع “با خود سخن گفتن” منفی و ستیزه جویانه، به چالش از حق خود، تغییر کشیدن باورهای نامعقول و به کارگیری مجموعه ای از روش ها و استراتژی های رفتاری است.

این مهارت ها، تکنیک ها و استراتژی ها در مباحث بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

افسانه ی سوم) اگر می خواهی به آنچه که می خواهی برسی ، باید پرخاشگر باشی.

بسیاری از مردم دفاع از حق خود را با پرخشاگری اشتباه می گیرند. هدف از پرخاشگری تسلط، آزار و آسیب رساندن به دیگری است تا به هر قیمت ممکن پیروز میدان شد.ب رعکس هدف از حاضر جوابی و دفاع از حق خود ابراز  احساسات ناشی از خشم به روشی محترمانه نسبت به سایر افراد می باشد.

شما هنگامی که به این روش احساسات تان را ابراز می کنید کسی را سرزنش و یا تهدید نخواهید کرد و در نتیجه احتمال آسیب احساسی به حداقل ممکن می رسد.

افسانه ی چهارم) تخیله ی خشم همیشه لذت بخش است . سالیان سال باوری همه گیر بود مبنی بر اینکه اظهار پرخاشگرانه خشم از قبیل فریاد زدن و یا مشت زدن بر روی بالش برای حفظ سلامتی مفید است. ولی بر اساس مطالعات مشخص شده است که افرادی که خشم خود را با روش ها ی پرخاشگرانه آزاد می کنند به آسانی خشمگین می شوند. به عبارت دیگر رها سازی خشم از طریق روش های پرخاشگرانه باعث تقویت و تحکیم رفتار پرخاشگرانه می شود.

قبل از ادامه بحث، بیان کنید که آیا باور داشتید که این افسانه ها درباره خشم درست باشند یا خیر ؟

این مبحث را درمقالات بعدی مرتبط بااین موضوع پیگیری فرمایید …

منبع: کتاب مدیریت خشم ( نویسندگان :دکتر ام . رایلی- دکتر مایکل اس . شاپ شایر –  دکتر تیموتی سی . دورازو – دکتر توری ای . کمپل  /  مترجم : فرزانه رستگار )

گردآورنده : عارفه نصراصفهانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *