نحوه ی صحبت والدین با نوجوانان در مورد مسائل جنسی و سکس

در نگاه اول، ممکن است فکر کنید که والدین امروزی در مقایسه با مادر یا مادربزرگ شان، کمی راحت تر می توانند در مورد مسایل جنسی صحبت کنند، چون امروزه در رسانه ها مسائل جنسی خیلی بیشتر از گذشته مطرح می شوند. تصاویری که به طور روزمره از طریق دستگاه تلویزیون وارد منازل مردم می شود، نمایش های تلویزیونی، فیلم های سینمایی که از طریق ماهواره گرفته می شود، موسیقی ورقص ها اغلب مملو از صحنه های مرتبط با مسائل جنسی هستند.

حتی با وجود این ها، طبق آنچه ما در مواجه با نوجوانان در جلسات مشاوره نوجوان در اصفهان متوجه شدیم ،هنوز هم بسیاری از بچه ها، در شرایطی وارد نوجوانی می شوند، که والدین،رهنمودهای بسیار اندکی در مورد مسایل جنسی به آن ها می دهند، یا در مواردی هم، اصلاً راهنمایی نمی شوند. اگرچه دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد، اما بعضی از والدین به سادگی فکر می کنند در این روزگاری که خیلی چیزها مجاز شده است، نوجوان ها خودشان همه چیز را در مورد مسایل جنسی می دانند و با این تصور، خیلی وقتها از مکالمة چهره به چهرة مشکل با نوجوان شان صرف نظرمی کنند.

رزرو مشاوره آنلاین (کلینیک مشاوره مهرآئین)آیا واقعاً بچه های امروزی به همین صورت که گفته شد، از همه چیز باخبرند؟ نه کاملاً. باوجود اینکه فیلم های تلویزیون و مجلات، دائماً مفاهیم جنسی را منتقل می کنند، باز هم نوجوان ها آنقدرها که ممکن است شما تصور کنید، در این زمینه اطلاعات ندارند. بله، ممکن است آنها هم مثل هنرپیشه های تلویزیون و یا اشعار عامیانه، به شکل محرکی صحبت کنند و ممکن است این نحوة صحبت کردن و یا لباس پوشیدن، احساس بزرگی و بلوغ به آن ها بدهد، اما در حقیقت، بیشترچیزهایی را که به آن ها عرضه می شود، واقعاً درک نمی کنند.

به نتایج این تحقیق که در سال 1986 انجام شده است، دقت کنید: فقط حدود 40 درصد ازنوجوان ها می دانستند که معمولاً برای یک دختر، حدود دو هفته بعد از شروع قاعدگی، بیشترین احتمال حاملگی وجود دارد. 59 درصد از آن ها جواب های غلط دادند یا گفتند که اطلاعی ندارند.

مطالعات دیگر هم انواع مشابهی از کمبود اطلاعات را نشان داده اند (گریدانوس؛ ترجمة صرامی ومطهری، 1383 ) .

بنابراین، نوجوان های ما آنقدرها که نشان می دهند، روشن نیستند. نه فقط در مورد حقایق پایه، بلکه در مورد مسائل دیگر هم به همین صورت هستند. به عنوان مثال، چند نفر از آنها تفاوت میان رابطه صمیمانه و رابطه جنسی را می دانند؟ یا تفاوت میان عشق و شهوت را؟ یا تفاوت میان عشق وعشق ورزی را؟ مطمئن باشید به اندازه کافی نمی دانند.

پس در این جا واقعیت بنیادی این است که با گذشت نسل ها، مسائل تغییر عمده ای نکرده اند. نوجوان های امروزی می خواهند و نیاز دارند که به همان نوع سوال هایی که نوجوان های دهه های قبل داشتند، پاسخ داده شود: «آیا من طبیعی هستم؟» «در حین آمیزش جنسی چه احساسی به آدم دست می دهد؟» «اگر به آن پسر (یا دختر) «نه» بگویم، در مورد من چه فکری خواهد کرد؟» تعجبی نداردکه در یک آمارگیری که بین نمایندگان دانش آموزان انجام شده، 96 درصد تمایل داشتند که مسائل جنسی در مدارس آموزش داده شود و 94 درصد معلمان آن ها هم با این عقیده موافق بودند.

نوجوان ها، همیشه برای کنارآمدن با جنبه های پیچیده جنسیت خود نیازمند کمک والدین شان بوده اند؛ اما امروزه ممکن است نقش پدر و مادر از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت داشته باشد. بالاخره در هیچ زمان دیگری این قدر مطالب مضر وجود نداشته که ذهن جوان ها را به خود مشغول کند وهرگز نوجوان ها مجبور نبوده اند که در این همه موارد متعدد، دست به تصمیم گیری و انتخاب بزنند.

بدون شک با وجود این همه خطرات بزرگ، مخصوصاً تهدید شوم بیماری های آمیزشی خطرناک وبعضاً کشنده ، نوجوان ها نیازمند اطلاعات صحیح و راهنمایی هستند. البته رشد کردن و بزرگ شدن هرگز آسان نبوده است؛ هیچ کس این ادعا را نمی کند. اما مجسم کنید که یک دانش آموز سال آخر در یکی از دبیرستان های امروزی باشید. احتمالاً برخی از دوستان شما دارای روابط جنسی هستند و برخی دیگر چنین روابطی ندارند. کدام رفتار و کدام ارزش راانتخاب می کنید؟ آیا تصمیم گرفتن در چنین مواردی آسان است؟ مطمئناً مقداری راهنمایی از طرف والدین می تواند کمک کننده باشد.

موانع یک ارتباط خوب

به خاطر بیاورید که دورة نوجوانی خودتان چگونه بوده است. یعنی زمانی که تفاوت بین رفتارهای درست و غلط مشخص تر به نظر می رسید و مرزهای مشخص و شفاف تری برای ترسیم دخترهای خوب، وجود داشت و پسرها، آقاتر به نظر می رسیدند؟ اگر این گونه بوده باشد، ممکن است شما نتوانید با روش زندگی و رفتارهای جنسی متفاوت امروزی هیچ نوع احساس هماهنگی داشته باشید. حتی اگر ملاک های خود شما هم در مورد مسایل جنسی تغییر کرده باشند، باز هم ممکن است نظرات شما به نظر کهنه و نامربوط برسند. در نتیجه، ممکن است احساس کنید برای صحبت کردن با نوجوان تان، مخصوصاً در مورد مسایل جنسی، ابزارهای کافی در اختیار ندارید. اما هراسان نباشید. احتمالاً برای شما به عنوان یک والد، هیچ کاری مهمتر از کمک و راهنمایی به پسر یا دختر نوجوان تان نیست. بله، مطمئناً امروزه دوران پیچیده تری است و دغدغه های فکری نوجوان ها اغلب به جای مسایل ساده تری مثل لک های پوستی یا تاریخ جشن های مختلف، شامل موضوعاتی از قبیل انتخاب روش جلوگیری از بارداری و نحوة اجتناب از بیماری های آمیزشی است.

با وجود چنین مسایلی، والدینی که احساس خطر می کنند لازم است خود را وادار سازند که براضطراب های خود غلبه کرده و بحث دربارة موضوعات جنسی را با نوجوان هایشان شروع کنند. اما چند نفر از والدین به اندازة کافی این مسئولیت را جدی می گیرند؟ تعداد خیلی کمی. درحالی که بسیاری از والدین مثل خیلی از فرزندان، قبول دارند که باید در مورد مسایل جنسی باهمدیگر صحبت کنند، بازهم تعداد زیادی از والدین از انجام دادن این کار خجالت می کشند. بعضی از آن ها برای انجام دادن این کار احساس توانایی نمی کنند. بعضی دیگر به نظر می رسد که اعتقاد دارنداین ارزش محسوب می شود که نگذارند بچه ها «زیادی» بدانند.

اگرچه 4 نفر از هر 5 پدر و مادر قبول دارند که باید به فرزندان شان آموزش های جنسی داده شود،بیشتر مطالعات نشان می دهند که درصد کمی از مادرها به دخترهای شان در مورد مسایل جنسی مطالبی با مقدارهای مختلف یاد داده اند و حتی تعداد کمتری از آن ها، در مورد موضوعاتی از قبیل روش های جلوگیری از بارداری و سقط، صحبت می کنند. هرچند مادرها در این زمینه ضعیف عمل می کنند، اماپدرها در مورد مسایل جنسی معلم های خیلی بدتری هستند. به نظر می رسد که برخورد شایع به این نحو است: «والدینم چیزی در این مورد به من نگفتند، من هم به بچه هایم چیزی نمی گویم». اما طرز برخورد، آشکارا جوابگوی نیازهای زیاد بچه های امروزی نیست. در شرایطی که بیشترنوجوان ها می گویند هرگز هیچ توصیه ای در مورد مسایل جنسی از هیچکدام از والدین شان نگرفته اند،بیشتر آن ها باز هم ترجیح می دهند که پدر و مادرشان منبعی برای ارایة اطلاعات جنسی باشند. حتی درآن وقتهایی که به نظر می رسد در مقابل دخالت والدین مقاومت نشان می دهند، باز هم واقعاً به این دخالت نیاز دارند.

اگر شما از خیر بحث در مورد موضوعات جنسی بگذرید، چه عواقبی در برخواهد داشت؟ نتایج آن ممکن است ویرانگر باشد. بعضی از محققان درزمینه ی مشاوره نوجوان دراصفهان نشان داده اند که اگر اطلاعات جنسی از شخصی غیراز والدین به نوجوان ها (چه پسر و چه دختر) داده شود، احتمال خیلی بیشتری وجود دارد که قبل ازازدواج، رابطة جنسی داشته باشند؛ که متاسفانه این موضوع باعث نگرانی های برخی مراجعینی است که درجلسات مشاوره خانواده دراصفهان به مامراجعه می کنند. در سن پایین تری، آمیزشی جنسی انجام دهند و بیشتر از یک شریک جنسی داشته باشند. اما از طریق تسهیل ارتباطات، ارایة اطلاعات درست، مشتاقانه گوش کردن و ایجاد مقداری حمایت دلسوزانه، می توانید به نوجوان تان کمک کنید که به شکلی مسئولانه باجنسیت خود کنار بیاید.

برقرارکردن ارتباط و تبادل نظر

چگونه برای انتقال اطلاعات و راهنمایی در مورد مسائل جنسی ارتباط برقرار کنیم؟ اولین نکته این است که فرآیند آموزش رسمی در مورد مسایل جنسی، باید در سال های کودکی دست کم تاحدودی عملی شده باشد. به طور کلی، اگرچه ما معمولاً بچه های کوچک خود را به صورت موجوداتی دارای جنسیت در نظر نمی گیریم، اما آنها دارای جنسیت هستند و این حالت را از همان لحظة تولد داشته اند.

گرایش آنها به سمت روابط زن و مرد و جنسیت، از سنین خیلی پایین به طرق مختلف شروع به شکل گرفتن می کند ، مثلاً از طریق تماشا کردن نحوة رفتار پدر و مادر، مشاهده ی پنهانی والدین هنگامی که یکدیگر را در آغوش می گیرند، استراق سمع صحبت های بزرگ ترها وتماشای واکنش والدین شان به برنامه های جنسی تلویزیون. بنابراین یک بچة کوچک، در خانه تمام مدت، آموزش های جنسی می بیند، حتی اگر والدین هرگز در مورد مسایل جنسی با او صحبت نکرده باشند.

پس به طور ایده آل، از همان سال اول زندگی فرزندتان، باید تمام راه های ارتباطی را باز نگه دارید. در همان زمانی که او متوجة تفاوت های بین بدن پسرها و دخترها می شود، در همان زمانی که کنجکاو می شود نوزادها از کجا می آیند، در همان زمانی که کنجکاوی خود را از طریق دکتربازی بادوستانش ، چه از همان جنس و یا جنس مخالف، ارضا می کند، شما باید برای دادن اطلاعات متناسب با سنش در دسترس باشید. هر کس که به سن نوجوانی می رسد، باید یک آشنایی پایه با مسایل ابتدایی جنسی داشته باشد، از قبیل یک توضیح ساده در مورد چگونگی ساختمان اندام های جنسی وعملکرد آن ها.

موقعی که فرزند نوجوان شما به سنین نوجوانی  رسیده است ، مطالبی که در تعلیمات تان بر آن ها متمرکز می شوید، تغییرمی کنند. بعد از این که به خوبی فهمید بدنش چه نوع تغییرات طبیعی پیدا خواهد کرد ، آنگاه تکیه ی شما باید متوجه ارزش ها شود. شما باید به مطالبی بپردازید که به نوجوان تان کمک کند که به سوال های زیرپاسخ دهد :

 • من از چه سنی می توانم ارتباط با افرادی از جنس مخالف را شروع کنم؟
 • چه موقع عیبی ندارد که یک پسر (یا یک دختر) را ببوسم؟
 • چه کارهایی زیاده روی محسوب می شود؟
 • من چه موقع آماده ی انجام آمیزش جنسی خواهم بود؟
 • آیا داشتن رابطه ی جنسی به من کمک می کند یک دوست پسر (یا دوست دختر) را برای خودم حفظ کنم؟
 • آیا من می توانم ازدواج موقت کنم؟ با احساس گناه خود از اینگونه روابط چگونه برخوردکنم؟

مشاوران ما در جلسات مشاوره نوجوان در اصفهان همواره به والدین یادآور می شوند این مسئله است که نظام ارزش های خودتان، حتی اگر با ملاک های امروزی متفاوت به نظر برسند، باید بتواند به سوال هایی از این قبیل جواب بدهد. اگرچه اخلاق در جامعه در حال تغییر است، اما هنوز می توانید ارزش های خود را حفظ کنید. درست است که باید قبول کنید امروزه مسایل جنسی در جامعه آشکارتر از گذشته است، اما این که دیگران در مورد عقاید شما چه نظری داشته باشند، نباید باعث شرمندگی شما شود و نباید نظر دیگران در روابط خانوادگی شما دخالت کند. اگر شما تصمیم داشته باشید در مورد بعضی از موضوعاتی که ممکن است مجاز باشند یا نباشند، آزادی کم تر یا بیش تری بدهید، نیازی نیست که خودتان را تغییر دهید. ارزش های شما هرچه که باشند، بسیاری از آنها ارزش های نوجوان تان خواهند شد. اما به شرطی که آن ها را با صراحت مطرح کنید و نوجوان خود را ازآن ها آگاه کنید.

پس اگر فکر می کنید که روابط جنسی قبل از ازدواج درست نیست، این مفهوم را با نوجوان تان مطرح کنید. یا اگر فکر می کنید داشتن روابط جنسی در موقعی که این روابط، شرعی و با عشق و تعهد همراه باشد، عیبی ندارد، به پسر یا دخترتان عین همین را بگویید. در این فرآیند از توضیح دادن علت های اصلی احساس خود، غافل نشوید. کافی نیست که فقط به نوجوان بگوئید برای مثال نباید رابطه ی جنسی داشته باشد، باید دلایلی را که برای این فکرتان دارید، به او بگوئید و توضیح دهید که چرا “نه” گفتن به نفع خود اوست. اگر او دلایلی که در پشت عقاید شما وجود دارد درک کند،احتمال بیشتری وجود دارد که آن را بپذیرد.

در ضمن، لازم است به صحبت های نوجوان تان گوش دهید. به جای موعظه کردن، صحبت های تان را دوطرفه کنید. کشف کنید آن ها در مورد مسایل جنسی چه چیزهایی می دانند و سعی کنید که به سوال های آن ها تا جایی که می شود پاسخ های شفاف و مستقیمی بدهید . اما اگر به نظر برسد که نوجوان تان به شما گوش ندهند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر در حالی که سعی می کنید با آن ها در مورد مسائل جنسی (یا موضوعات دیگر) صحبت کنید، به هیچ وجه پاسخی به شما داده نشود ، آن وقت چه طور؟ این نوع واکنش که تقریباً وضعیتی دیوانه کننده است در میان نوجوان ها شایع است. حتماً باید زمان زیادی برای واکنش یا پذیرش به آن ها داد. اما حتی اگر پاسخ کمی نشان دهند یا اصلاً هیچ پاسخی ندهند، ناامید نشوید. چون، اگرچه که ممکن است نوجوان هاواکنشی نشان ندهند، اما حرف های شما را می شنوند. پس حتی آن مکالمه های یک طرفه هم بی فایده نیستند. توجه داشته باشید که مغز انسان از بدو تولد تا آخر عمر آن چه را که گوش بشنود، چشم ببیند، فرد احساس و یا رفتار کند و یا حتی فکر کند مغز، آن را ضبط می کند و در هیچ تاریخی هم از بین نمی رود و دائماً هم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، حتی زمانی که شما در خواب هستید. پس بانوجوان های خود حرف بزنید.

حتی اگر عقاید شما با عکس العمل تند نوجوان روبه رو شود، باز هم نشان دهنده ی درست بودن کارشمااست. بله، ممکن است واکنش او در مقابل صحبت های شما به صورت مشاجره ای تند و شدید باشد. ممکن است به شما بگوید که عقایدتان چه قدر «عتیقه» هستند، اما خود این هم نشان های است از این که آن چه را گفته اید، شنیده است. بالاخره مقداری از آن، اثر خواهد داشت. بنابراین، مکالمه های دوطرفه، حتی اگر گاهی آتشین شوند، باز هم به نوجوان شما کمک می کنند ارزش هایی به دست آوردکه مسئولانه باشند و او را در امان نگاه دارند. اگرچه ممکن است ارزش های او با شما متفاوت باشد.

برقرارکردن ارتباط و تبادل نظر

چگونه برای انتقال اطلاعات و راهنمایی در مورد مسائل جنسی ارتباط برقرار کنیم؟ اولین نکته این است که فرآیند آموزش رسمی در مورد مسایل جنسی، باید در سال های کودکی دست کم تاحدودی عملی شده باشد. به طور کلی، اگرچه ما معمولاً بچه های کوچک خود را به صورت موجوداتی دارای جنسیت در نظر نمی گیریم، اما آنها دارای جنسیت هستند و این حالت را از همان لحظة تولد داشته اند.

گرایش آنها به سمت روابط زن و مرد و جنسیت، از سنین خیلی پایین به طرق مختلف شروع به شکل گرفتن می کند ، مثلاً از طریق تماشا کردن نحوة رفتار پدر و مادر، مشاهده ی پنهانی والدین هنگامی که یکدیگر را در آغوش می گیرند، استراق سمع صحبت های بزرگ ترها وتماشای واکنش والدین شان به برنامه های جنسی تلویزیون. بنابراین یک بچة کوچک، در خانه تمام مدت، آموزش های جنسی می بیند، حتی اگر والدین هرگز در مورد مسایل جنسی با او صحبت نکرده باشند.

پس به طور ایده آل، از همان سال اول زندگی فرزندتان، باید تمام راه های ارتباطی را باز نگه دارید. در همان زمانی که او متوجة تفاوت های بین بدن پسرها و دخترها می شود، در همان زمانی که کنجکاو می شود نوزادها از کجا می آیند، در همان زمانی که کنجکاوی خود را از طریق دکتربازی بادوستانش ، چه از همان جنس و یا جنس مخالف، ارضا می کند، شما باید برای دادن اطلاعات متناسب با سنش در دسترس باشید. هر کس که به سن نوجوانی می رسد، باید یک آشنایی پایه با مسایل ابتدایی جنسی داشته باشد، از قبیل یک توضیح ساده در مورد چگونگی ساختمان اندام های جنسی وعملکرد آن ها.

موقعی که فرزند نوجوان شما به سنین نوجوانی  رسیده است ، مطالبی که در تعلیمات تان بر آن ها متمرکز می شوید، تغییرمی کنند. بعد از این که به خوبی فهمید بدنش چه نوع تغییرات طبیعی پیدا خواهد کرد ، آنگاه تکیه ی شما باید متوجه ارزش ها شود. شما باید به مطالبی بپردازید که به نوجوان تان کمک کند که به سوال های زیرپاسخ دهد :

 • من از چه سنی می توانم ارتباط با افرادی از جنس مخالف را شروع کنم؟
 • چه موقع عیبی ندارد که یک پسر (یا یک دختر) را ببوسم؟
 • چه کارهایی زیاده روی محسوب می شود؟
 • من چه موقع آماده ی انجام آمیزش جنسی خواهم بود؟
 • آیا داشتن رابطه ی جنسی به من کمک می کند یک دوست پسر (یا دوست دختر) را برای خودم حفظ کنم؟
 • آیا من می توانم ازدواج موقت کنم؟ با احساس گناه خود از اینگونه روابط چگونه برخوردکنم؟

مسائل جنسی نوجوانان

مشاوران ما در جلسات مشاوره نوجوان در اصفهان همواره به والدین یادآور می شوند این مسئله است که نظام ارزش های خودتان، حتی اگر با ملاک های امروزی متفاوت به نظر برسند، باید بتواند به سوال هایی از این قبیل جواب بدهد. اگرچه اخلاق در جامعه در حال تغییر است، اما هنوز می توانید ارزش های خود را حفظ کنید. درست است که باید قبول کنید امروزه مسایل جنسی در جامعه آشکارتر از گذشته است، اما این که دیگران در مورد عقاید شما چه نظری داشته باشند، نباید باعث شرمندگی شما شود و نباید نظر دیگران در روابط خانوادگی شما دخالت کند. اگر شما تصمیم داشته باشید در مورد بعضی از موضوعاتی که ممکن است مجاز باشند یا نباشند، آزادی کم تر یا بیش تری بدهید، نیازی نیست که خودتان را تغییر دهید. ارزش های شما هرچه که باشند، بسیاری از آنها ارزش های نوجوان تان خواهند شد. اما به شرطی که آن ها را با صراحت مطرح کنید و نوجوان خود را ازآن ها آگاه کنید.

پس اگر فکر می کنید که روابط جنسی قبل از ازدواج درست نیست، این مفهوم را با نوجوان تان مطرح کنید. یا اگر فکر می کنید داشتن روابط جنسی در موقعی که این روابط، شرعی و با عشق و تعهد همراه باشد، عیبی ندارد، به پسر یا دخترتان عین همین را بگویید. در این فرآیند از توضیح دادن علت های اصلی احساس خود، غافل نشوید. کافی نیست که فقط به نوجوان بگوئید برای مثال نباید رابطه ی جنسی داشته باشد، باید دلایلی را که برای این فکرتان دارید، به او بگوئید و توضیح دهید که چرا “نه” گفتن به نفع خود اوست. اگر او دلایلی که در پشت عقاید شما وجود دارد درک کند،احتمال بیشتری وجود دارد که آن را بپذیرد.

در ضمن، لازم است به صحبت های نوجوان تان گوش دهید. به جای موعظه کردن، صحبت های تان را دوطرفه کنید. کشف کنید آن ها در مورد مسایل جنسی چه چیزهایی می دانند و سعی کنید که به سوال های آن ها تا جایی که می شود پاسخ های شفاف و مستقیمی بدهید . اما اگر به نظر برسد که نوجوان تان به شما گوش ندهند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر در حالی که سعی می کنید با آن ها در مورد مسائل جنسی (یا موضوعات دیگر) صحبت کنید، به هیچ وجه پاسخی به شما داده نشود ، آن وقت چه طور؟ این نوع واکنش که تقریباً وضعیتی دیوانه کننده است در میان نوجوان ها شایع است. حتماً باید زمان زیادی برای واکنش یا پذیرش به آن ها داد. اما حتی اگر پاسخ کمی نشان دهند یا اصلاً هیچ پاسخی ندهند، ناامید نشوید. چون، اگرچه که ممکن است نوجوان هاواکنشی نشان ندهند، اما حرف های شما را می شنوند. پس حتی آن مکالمه های یک طرفه هم بی فایده نیستند. توجه داشته باشید که مغز انسان از بدو تولد تا آخر عمر آن چه را که گوش بشنود، چشم ببیند، فرد احساس و یا رفتار کند و یا حتی فکر کند مغز، آن را ضبط می کند و در هیچ تاریخی هم از بین نمی رود و دائماً هم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، حتی زمانی که شما در خواب هستید. پس بانوجوان های خود حرف بزنید.

حتی اگر عقاید شما با عکس العمل تند نوجوان روبه رو شود، باز هم نشان دهنده ی درست بودن کارشمااست. بله، ممکن است واکنش او در مقابل صحبت های شما به صورت مشاجره ای تند و شدید باشد. ممکن است به شما بگوید که عقایدتان چه قدر «عتیقه» هستند، اما خود این هم نشان های است از این که آن چه را گفته اید، شنیده است. بالاخره مقداری از آن، اثر خواهد داشت. بنابراین، مکالمه های دوطرفه، حتی اگر گاهی آتشین شوند، باز هم به نوجوان شما کمک می کنند ارزش هایی به دست آوردکه مسئولانه باشند و او را در امان نگاه دارند. اگرچه ممکن است ارزش های او با شما متفاوت باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *